Zorgtoeslag 2015

De zorgtoeslag is in 2006 tegelijkertijd met de Zorgverzekeringswet ingevoerd en is bedoeld om de premieverhogingen die de invoering van deze wet voor veel huishoudens meebracht te compenseren. De toeslag is inkomensafhankelijk en komt dus vooral huishoudens met lage inkomens ten goede. De zorgtoeslag is een zogeheten ‘open-einde’ regeling, waarbij geen budget vastgesteld is: alle rechthebbenden ontvangen zorgtoeslag, dus ook als dit aantal plotseling sterk groeit.

Wat betekent dat voor mij?

De zorgtoeslag kan stijgen of dalen. De kans dat je er netto op vooruitgaat, is klein: zelfs als de zorgtoeslag stijgt, is het slechts een compensatie voor de stijgende zorgpremie. Het is wel mogelijk dat de verplichte zorgpremie verhoogd wordt, maar de zorgtoeslag niet (mee) stijgt: in dat geval kost het de Nederlander dus geld. In 2016 stijgt de zorgtoeslag met 6 euro per maand, maar naar verwachting zal de zorgpremie 7 euro per maand stijgen.