Eigen risico 2016

Je eigen risico is het deel van de zorgkosten uit je basisverzekering dat je zelf moet betalen. Dat behelst alle zorgkosten behalve enkele uitzonderingen. Het eigen risico is deels verplicht en deels vrijwillig. Het verplichte deel (voor elke verzekerde boven de achttien) bedraagt in 2016 385 euro. Je kunt dat bedrag vrijwillig laten verhogen met als voordeel een navenante premiekorting.

Inkomensafhankelijk

In tegenstelling tot eerdere kabinetsplannen komt er geen inkomensafhankelijk verplicht eigen risico. Het eigen risico is dus ook in 2016 voor elke verzekerde volwassene hetzelfde.

Verhoging

In 2015 was het minimale verplichte eigen risico voor je zorgverzekering 375 euro. In 2016 wordt dat verhoogd naar 385 euro. Dit betekent dat je in 2016 de eerste 385 euro die je aan zorgkosten maakt die binnen de basisverzekering vallen, zelf moet betalen.

Uitzonderingen

Voor minderjarige verzekerden, ketenzorg, huisartskosten, vergoedingen die onder de aanvullende verzekering vallen en kosten voor kraamzorg en verloskundige zorg geldt het eigen risico niet. Chronisch zieken en gehandicapten worden financieel gecompenseerd.

Eigen risico verhogen

Misschien vind je het een vervelend idee om nog meer eigen risico in te moeten calculeren. Maar als je een gezonde leefstijl hebt en de kans dat je komend jaar flinke zorgkosten inschat als verwaarloosbaar klein, dan kan het aantrekkelijk zijn om je eigen risico vrijwillig te verhogen. Bovenop het verplichte eigen risico kun je het eigen risico nog vrijwillig ophogen met maximaal 500 euro. Hoe meer eigen risico je op je neemt, hoe lager je maandelijkse premie is. Als je voor het maximale eigen risico kiest in 2016, betekent dit dat je de laagst mogelijke premie voor je basisverzekering betaalt.

Gespreid betalen

Voor zorgposten als huisartsenbezoek, verloskundige hulp, kraamzorg en zorg uit de aanvullende verzekering betaal je ook in 2016 geen eigen risico. Mocht je bang zijn voor hoge zorgrekeningen in korte tijd, dan kun je bij sommige zorgverzekeraars het eigen risico gespreid betalen.