Psycholoog

Vanaf 1 januari 2014 wordt er niet langer een beperking van 5 consulten uit de basisverzekering opgelegd en ook de eigen bijdrage van €20,- per consult verdwijnt. Alles zal voortaan volledig vergoed worden door uw basisverzekering.

In het komende jaar zal uw huisarts ook een grotere rol gaan spelen bij de psychologische hulp dan voorheen. Er wordt meer geld vrijgemaakt, zodat de huisarts in kwestie samen met andere hulpverleners kan werken om u te helpen. Het kan nog wel zo zijn dat de arts u toch doorverwijst naar een zorgaanbieder binnen de Basis GGZ. Dit werd in 2013 nog de eerstelijns psychologische zorg genoemd. Bovendien kan hij/zij u doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ. Dit was vroeger de tweedelijns psychologische zorg. Zowel huisartsen, als bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen doorverwijzen naar de verschillende aftakkingen van de GGZ.

Iedereen met een lichte tot matige psychische aandoening valt vanaf het komende jaar onder de Basis GGZ. Er bestaan verschillende behandelingen bij dit soort zorg. Voorbeelden hiervan zijn: gesprekken met een psycholoog, psychotherapeut of psychiater, een online hulpprogramma dat e-Health heet en een combinatie van voorgenoemde.