Eigen bijdrage medicijnen

De basisverzekering vergoedt medicijnen helemaal of gedeeltelijk. Bij een gedeeltelijke vergoeding van medicijnen, zul je zelf het resterende bedrag moeten betalen. Dit heet de eigen bijdrage. Je kunt een aanvullende verzekering afsluiten die de eigen bijdrage helemaal of deels vergoedt. Het is verstandig om goed te kijken welke medicijnen in welke categorie vallen. Sommige medicijnen vallen overal buiten en worden dus nooit vergoed. Zorgverzekering.net zocht de vergoedingen voor je uit!