FBTO

Op deze pagina vindt u informatie over de zorgverzekeringen van FBTO in 2015.

FBTO maakt net als Agis Zorgverzekeringen deel uit van Achmea. Andere verzekeraars die ook deel uitmaken van Achmea zijn: Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea, Interpolis en Zilveren Kruis Achmea.

De zorgverzekering van FBTO kun je zelf samenstellen en gedurende het jaar aanpassen. Dit wordt mogelijk gemaakt door acht aanvullende modules die je naast je basisverzekering aan- of uit kunt zetten. De dekking van de basisverzekering is bij elke verzekeraar hetzelfde. Deze wordt jaarlijks door de overheid bepaald en is wettelijk verplicht.

Basisverzekeringen

Met de basisverzekering van FBTO worden uw kosten vergoed voor, geneeskundige kosten van bijvoorbeeld zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen. Ook de gemaakte kosten voor ziekenhuisverblijf, geneesmiddelen, kraamzorg, ziekenvervoer en medische noodzakelijke zorg zullen vergoed worden. U kiest bij FBTO tussen een natura of restitutie polis. 1. Natura polis (€ 92,00 p.m.) 2. Restitutie polis (€ 98,50 p.m.)

Aanvullende modules

FBTO biedt in 2015 naast de basisverzekering nog acht aanvullende modules. Deze modules kun je gedurende het jaar aan- en uitzetten. Voor sommige modules geldt een wachttijd van een aantal maanden. Dat betekent dat je wel al premie gaat betalen, maar dat je pas gebruik kunt maken van de vergoedingen wanneer de wachttijd verstreken is.

1. Alternatieve geneeswijzen 

Met de aanvullende module alternatieve geneeswijzen kun je een vergoeding krijgen voor een alternatief genezer of therapeut die is aangesloten bij een beroepsvereniging van FBTO. Daarnaast kunnen met deze aanvullende verzekering ook antroposofische, homeopathische en zelfzorggeneesmiddelen vergoed worden. Een behandeling via manuele therapie kan ook onder deze module vallen. Dat is echter alleen als de therapeut een opleiding heeft gevolgd bij de beroepsvereniging en niet BIG geregistreerd is.

Bij de vergoeding is maximaal €500,-.

Wachttijd: geen. De eerste dag van de volgende maand kun je al gebruik maken van deze aanvullende verzekering.

2. Buitenland

Met alleen een basisverzekering ben je in het buitenland verzekerd voor de in Nederland geldende tarieven. De tarieven buiten Nederland voor spoedeisende hulp kunnen erg hoog uitvallen. Met de module Buitenland van FBTO ben je geheel verzekerd voor spoedeisende hulp en opname in het buitenland. Daarnaast ben je verzekerd voor persoonlijke hulpverlening en krijg je vaccinaties voor alle korte buitenlandreizen vergoed. Dit is wel maximaal 250 euro per jaar.

Wachttijd: geen. De eerste dag van de volgende maand kun je al gebruik maken van deze aanvullende verzekering

3. Calamiteiten

De module Calamiteiten verzekert je aanvullend voor ongevallendekking. Daarnaast kun je een vergoeding krijgen voor abonnementskosten bij personenalarmering. De module vergoed bij mensen tot 65 jaar 40.000 euro bij blijvende invaliditeit. Bij overlijden is dat 2500 euro. Ook worden de reiskosten, tot 300 euro per jaar, vergoed voor het ziekenhuisbezoek van een meeverzekerd kind.

Wachttijd: geen. Op de eerste dag van de volgende maand gaat deze aanvullende verzekering in.

4. Gezichtszorg en Orthodontie

Beugels, brillen en lenzen vallen onder de module Gezichtszorg en Orthodontie. Daarnaast is het mogelijk een vergoeding te krijgen voor het laseren van je ogen (Bergman VisionClinics). Ook wordt camouflagetherapie gedekt en worden vergoedingen geboden voor elektrisch ontharen, een deel van de behandeling van acne en is er een tegemoetkoming in de kosten van gehoorapparaten en pruiken.

De vergoeding van brillen verschilt per leeftijd. Zo hebben kinderen die jonger dan tien jaar zijn één keer in de drie jaar recht op een vergoeding van 150 euro, maar er zijn ook per leeftijdsgroep verschillende aanbiedingen.

Orthodontie valt niet onder de module tand, maar wel in dit pakket. Orthodontie wordt tot 18 jaar, drie jaar lang vergoed. In het eerste jaar 1000 en in het tweede en derde jaar 750 euro. Voor 18 jaar en ouder geldt er maar een bedrag van 350 euro.

Wachttijd: 6 maanden voor brillen, lenzen en ooglaseren; 24 maanden voor correctie van de oorstand en bovenoogleden.

5. Gezinsplanning

Onder de aanvullende module Gezinsplanning van FBTO vallen een pretecho of een nekplooimeting. Bovendien krijg je hierbij een kraampakket en gedeeltelijke vergoeding voor de kosten van kraamzorg. Als je vrouw bent en 21 jaar of ouder, krijg je binnen deze module een volledige vergoeding voor anticonceptiemiddelen zoals de pil, pessaria en koperhoudend spiraaltje. Sterilisatie wordt ook vergoed, het ongedaan maken daarentegen niet.

Wachttijd: 6 maanden voor sterilisatie, van de rest van de vergoedingen kun je al gebruik maken op de eerste dag van de volgende maand.

6. Therapieën

Deze module biedt aanvullende dekking voor fysio- (en soortgelijke therapieën), pedicurezorg en stottertherapie. Bij deze module bepaal je zelf het bedrag waarvoor je verzekerd bent. Je kunt kiezen voor Basis (€350,-), Extra (€500,-) of Top (€1.000,-). Als je voor de variant Top kiest, valt een vergoeding voor ADHD-medicijnen ook binnen deze module.

Pedicurezorg is voor mensen met reuma, diabetes en nog meer ziektes. Per behandeling wordt er 25 euro vergoed met een maximum van 150 euro.

Wachttijd: 6 maanden. Deze wachttijd geldt ook wanneer je gedurende het jaar deze aanvullende verzekering wilt opschalen naar een hoger bedrag.

7. Extra zorg

Deze module vergoedt de medische kosten van een behandeling door topchirurgen in het buitenland. Ook keuringen en behandelingen door een sportarts in een Sportmedisch Adviescentrum worden door deze module gedekt. Ook kunnen ouders een beeldhorloge voor hun kind van acht jaar en ouder aanschaffen als er ernstige problemen met klokkijken zijn. Ook medische steunzolen worden tot 75 euro vergoed.

Daarnaast kun je in geval van ziekenhuisopname een vergoeding krijgen voor tijdelijk professionele hulp, zoals een oppascentrale, ‘witte’ werkster of hondenuitlaatservice. Bovendien kun je een vergoeding krijgen voor vervangende mantelzorg, wanneer je eigen mantelzorger met vakantie of ziek is.

Wachttijd: geen. Deze module gaat direct op de eerste dag van de volgende maand in.

8. Tand

Met deze extra tandartsverzekering bepaal je zelf de hoogte van de vergoeding voor tandheelkundige hulp. De kosten van tandarts, kaakchirurg en mondhygiëniste vallen onder deze module en worden vergoed tot het door jou bepaalde bedrag (€250,-, €500,- of €750,- per jaar). Afhankelijk van de hoogte van de kosten die je aan tandheelkundige behandeling verwacht uit te geven, pas je de hoogte van deze aanvullende module aan.

Wachttijd: 6 maanden. Wanneer je tijdens het lopende jaar je verzekering wilt ophogen, geldt dezelfde wachttijd van zes maanden.

Jongerenpremie

Ben jij tussen de 18 en 23 jaar? Dan kun je de aanvullende modules voor een speciale jongerenpremie afsluiten.

Direct online afsluiten