Wat houdt het verplicht eigen risico in?

Ook al ben je verzekerd, een deel van de zorgkosten die je maakt betaal je zelf. Dit wordt het verplicht eigen risico genoemd. Het is verplicht voor iedereen van 18 jaar of ouder met een basisverzekering. Declaraties van de eerste zorg die je in een kalenderjaar nodig hebt zal de verzekeraar jou in rekening brengen. Dit tot aan het maximale bedrag dat door de regering is bepaald. Voor 2020 is dat € 385.00. Om de kosten van de zorg in de hand te houden heeft de regering dit systeem bedacht. Tot op dit moment is het bedrag dat betaald moet worden voor het eigen risico alleen maar hoger geworden of gelijk gebleven.

 

Uitzonderingen

Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij dit eigen risico niet geldt en toch jouw gehele declaratie door de zorgverzekeraar wordt vergoed, namelijk:

  • Bezoek aan de huisarts
  • Kraam- en verloskundigezorg
  • Een griepprik voor risicogroepen
  • Zorgverlening die door jouw aanvullende verzekering wordt vergoed
  • Bevolkingsonderzoeken, zoals b.v. borstkankeronderzoek
  • Compensatieregeling
  • Een cursus stoppen-met-roken. Eén keer vergoedt de verzekeraar vanuit de basisverzekering

 

Eigen risico en de zorgverzekeraar

Soms kan jouw zorgverzekeraar jou (een deel van) het eigen risico kwijtschelden als je bijvoorbeeld gebruikt maakt van een zorgverlener of medicijnen die door jouw verzekeraar worden aanbevolen, of als je een preventieprogramma volgt tegen een bepaalde aandoening. Jouw zorgverzekeraar beslist zelf voor welke gevallen je die korting krijgt.

 

Vrijwillig extra eigen risico

Naast het verplichte eigen risico kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Je kunt zelf de hoogte van het vrijwillige eigen risico bepalen, in stappen van €100. Het maximale eigen risico bedraagt €885, je kunt jouw eigen risico dus met maximaal €500 verhogen. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de maandelijkse premie. Wil je weten hoe hoog de korting in jouw geval is? Neem dan contact op met de verzekeraar.

Terug naar Veelgestelde vragen