Wat houdt het verplicht eigen risico in?

Ook al bent u verzekerd, een deel van de zorgkosten die u maakt zult u zelf moeten betalen. Dit wordt het verplicht eigen risico genoemd. Het is verplicht voor iedereen van 18 jaar of ouder met een basisverzekering. Declaraties van de eerste zorg die u in een kalenderjaar nodig heeft zal de verzekeraar u in rekening brengen. Dit tot aan het maximale bedrag dat door de regering is bepaald. Voor 2016 is dat € 385.00. Om de kosten van de zorg in de hand te houden heeft de regering dit systeem bedacht. Tot op dit moment is het bedrag dat betaald moet worden voor het eigen risico alleen maar hoger geworden.

Uitzonderingen

Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij dit eigen risico niet geldt en toch uw gehele declaratie door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. Dit zijn:

  • Uw bezoek aan de huisarts
  • Kraam- en verloskundigezorg
  • Een griepprik voor risicogroepen
  • Zorgverlening die door uw aanvullende verzekering wordt vergoed
  • Bevolkingsonderzoeken, zoals b.v. borstkankeronderzoek
  • Compensatieregeling

Financiële compensatieregeling

Bent u 18 jaar en ouder en heeft u een handicap of bent u chronisch ziek, dan kunt u in aanmerking komen voor een financiële compensatieregeling. Onder bepaalde voorwaarden kunt u hiervoor in aanmerking komen. Het is een tegemoetkoming voor hete eigen risico. De compensatieregeling heet ER(compensatieregeling eigen risico). De uitbetalingen worden verzorgd door het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten(CAK-BZ) Meestal krijgt u hier automatisch bericht van. Heeft u geen beschikking gekregen en denkt u er wel recht op te hebben, neemt u dan contact op met het CAK De voorwaarden kunt u inkijken op de website van het CAK.

Eigen risico en uw zorgverzekeraar

Soms kan uw zorgverzekeraar u (een deel van) uw eigen risico kwijtschelden als u bijvoorbeeld gebruikt maakt van een zorgverlener of medicijnen die door uw verzekeraar worden aanbevolen, of als u een preventieprogramma volgt tegen een bepaalde aandoening. Uw zorgverzekeraar beslist zelf voor welke gevallen u die korting krijgt.

Vrijwillig extra eigen risico

Naast het verplichte eigen risico kunt u bij alle zorgverzekeraars kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U kunt zelf de hoogte van het vrijwillige eigen risico bepalen, in stappen van 100 euro. Het maximale eigen risico bedraagt 885 euro, u kunt uw eigen risico dus met maximaal 500 euro verhogen. Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw maandelijkse premie. Wilt u weten hoe hoog de korting in uw geval is, neemt u dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Terug naar Veelgestelde vragen