Hoe vraag ik een AWBZ-indicatie aan?

Per 1 januari 2015 is langdurige zorg anders geregeld. Een AWBZ-indicatie aanvragen is dus niet meer mogelijk. De taken binnen deze wet zijn nu onderdeel van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (afgekort Wmo), de Zorgverzekeringswet en de nieuwe Jeugdwet.

Terug naar Veelgestelde vragen