Hoe vraag ik een AWBZ-indicatie aan?

U heeft een AWBZ-indicatie nodig voor zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hierin staat welke en hoeveel zorg u nodig heeft. De indicatie voor AWBZ-zorg vraagt u aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Een zorginstelling of huisarts kan helpen bij het invullen van de aanvraag.

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) geldt voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die langdurige zorg ontvangen. Hierdoor hoeft u geen hoge kosten te maken als u dure verpleging, verzorging of behandeling nodig heeft.

CIZ beslist

Het CIZ verzamelt informatie over u om een beslissing te kunnen nemen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over uw gezondheid en uw huishouden. Het CIZ bekijkt wat u zelf nog kunt doen en welke hulp u krijgt van familie, vrienden of buren.

Heeft u recht op zorg uit de AWBZ, dan stuurt het CIZ het indicatiebesluit naar u en naar het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor helpt u een zorgverlener te vinden.

Terug naar Veelgestelde vragen