Hoe ontvang ik een algemene tegemoetkoming uit de Wtcg?

Als u leeft met een chronische ziekte of handicap, heeft u vaak extra kosten. U kunt een tegemoetkoming krijgen door de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden doen.

Voorwaarden

Of u aan de voorwaarden voldoet, kunt u aan de hand van aanvraagformulier testen. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden via WMO, specialistische behandelingen in een ziekenhuis, revalidatiezorg, fysiotherapie en intensief medicijngebruik. U ontvangt automatisch een bericht van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wanneer u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Gegevens

Dat werkt als volgt: uw inkomensgegevens geeft de Belastingdienst door aan het CAK. Zij bekijken of uw inkomen en uw zorggebruik in het voorgaande jaar. Het CAK gebruikt hiervoor gegevens van uw zorgverzekeraar en eventueel ook van het CIZ, Bureau Jeugdzorg, de Gemeentelijk Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) of uw gemeente.

Terug naar Veelgestelde vragen