Je kunt bepaalde ziektekosten aftrekken van de belasting. Het gaat dan om specifieke zorgkosten, zoals dieetkosten, kosten voor hulpmiddelen, kosten voor medicijnen of reiskosten voor ziekenhuisbezoek. Op de website van de Belastingdienst vind je een overzicht.

Voorwaarden

Echter moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen om de ziektekosten te kunnen aftrekken. Zo mag je alleen kosten aftrekken die je maakt in verband met ziekte of invaliditeit en bovendien mag je de kosten alleen aftrekken in het jaar waarin je die kosten hebt betaald.

Drempel

Alleen het deel van de uitgaven dat uitkomt boven een bepaalde drempel, mag je aftrekken van de belasting. Hoe hoog deze drempel is hangt af van je inkomen. Als je een fiscale partner hebt, gelden er weer andere bedragen.

Een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht, maar een basisverzekering wel. Wanneer je in Nederland woont of werkt, ben je verplicht een basisverzekering af te sluiten. Hiervan worden de zorgkosten betaald. Zo dekt de basisverzekering de kosten die je bijvoorbeeld maakt bij de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek.

Het is een eigen keuze bij welke verzekeraar je de basisverzekering afsluit. Je kunt ook een aanvullende verzekering nemen bij dezelfde of bij een andere verzekeraar.

Kinderen tot 18 jaar

Hoewel kinderen wel een zorgverzekering moeten hebben, betaal je geen premie voor de basisverzekering van kinderen onder de 18 jaar. Je moet je kind binnen vier maanden na de geboorte inschrijven bij een zorgverzekeraar.

Uitzonderingen

Er geldt een uitzondering op de verzekeringsplicht voor twee groepen: mensen met gemoedsbezwaren tegen een zorgverzekering en militairen in actieve dienst. Mensen die vanwege hun geloof of levensovertuiging bezwaar hebben tegen het afsluiten van een zorgverzekering, moeten een ontheffing voor de zorgverzekering aanvragen. In plaats van premie betalen zij een bijdrage over hun loon.

Ja, de Nederlandse zorgverzekering geldt ook tijdens de vakantie. Maar er geldt wel een beperking. De verzekeraar vergoedt maximaal de medische kosten zoals deze ook in Nederland gelden. Als een medische behandeling in Nederland €1.000 kost, is dit ook het maximale bedrag voor de buitenlandse medische kosten. Als dezelfde behandeling in het buitenland €1.500 kost, betaal je €500 zelf. Met een aanvullende zorgverzekering kun je de buitenlandse medische kosten voor 100% verzekeren.

Verschillen tussen zorgverzekeraars

Waar je in het buitenland bent kan ook een verschil zijn in de vergoeding die je krijgt. Enkele zorgverzekeraars vergoeden volledig, waar je ook bent in de wereld, anderen vergoeden alleen volledig als je in een EU land bent of in een land waar een afspraak mee gemaakt is. Soms wordt er ook tot een bepaald plafond vergoedt, bijvoorbeeld maximaal twee maal het Nederlandse tarief.

Controle vóór vertrek

Controleer je zorgverzekering vóór je naar het buitenland vertrekt. Weet goed hoe je verzekerd bent in het buitenland.  Bij twijfel bel je de verzekeraar. De vergoedingen voor benodigde vaccinaties kunnen ook per maatschappij verschillen. Ben je in het buitenland en twijfelt je of je spoedeisende zorg nodig hebt? Bel dan met het alarmnummer van de verzekeraar. Deze staat waarschijnlijk op je zorgpas. Anders in ieder geval in de polisvoorwaarden. Heb je een aanvullend pakket die niet voldoende vergoed, sluit dan een losse reisverzekering af.

Ook al ben je verzekerd, een deel van de zorgkosten die je maakt betaal je zelf. Dit wordt het verplicht eigen risico genoemd. Het is verplicht voor iedereen van 18 jaar of ouder met een basisverzekering. Declaraties van de eerste zorg die je in een kalenderjaar nodig hebt zal de verzekeraar jou in rekening brengen. Dit tot aan het maximale bedrag dat door de regering is bepaald. Voor 2020 is dat € 385.00. Om de kosten van de zorg in de hand te houden heeft de regering dit systeem bedacht. Tot op dit moment is het bedrag dat betaald moet worden voor het eigen risico alleen maar hoger geworden of gelijk gebleven.

 

Uitzonderingen

Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij dit eigen risico niet geldt en toch jouw gehele declaratie door de zorgverzekeraar wordt vergoed, namelijk:

 

Eigen risico en de zorgverzekeraar

Soms kan jouw zorgverzekeraar jou (een deel van) het eigen risico kwijtschelden als je bijvoorbeeld gebruikt maakt van een zorgverlener of medicijnen die door jouw verzekeraar worden aanbevolen, of als je een preventieprogramma volgt tegen een bepaalde aandoening. Jouw zorgverzekeraar beslist zelf voor welke gevallen je die korting krijgt.

 

Vrijwillig extra eigen risico

Naast het verplichte eigen risico kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Je kunt zelf de hoogte van het vrijwillige eigen risico bepalen, in stappen van €100. Het maximale eigen risico bedraagt €885, je kunt jouw eigen risico dus met maximaal €500 verhogen. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de maandelijkse premie. Wil je weten hoe hoog de korting in jouw geval is? Neem dan contact op met de verzekeraar.

Weet je niet of je in aanmerking komt voor zorgtoeslag? Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, lees hieronder wat de voorwaarden zijn.

 

Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 

Hoeveel zorgtoeslag?

Als je wilt weten hoeveel zorgtoeslag je krijgt, kun je een proefberekening maken

 

Zorgtoeslag aanvragen

Wil je zorgtoeslag aanvragen of weten of je in aanmerking komt, kijkt u dan op de site van de belastingdienst.

 

Nu aanvragen

Als je de aanvraag hebt gedaan ontvangt je meestal na 6 tot 8 weken bericht van de Belastingdienst. Je krijgt dan een voorschotbeschikking. Hierop staat het voorlopige voorschotbedrag. Dit bedrag wordt in maandelijkse termijnen aan je uitgekeerd. Als het belastingjaar voorbij is krijg je de definitieve berekening. Omdat jouw jaarinkomen dan bekend is, kan de Belastingdienst exact berekenen op hoeveel zorgtoeslag je recht had. Is er een verschil tussen wat je gekregen hebt en waar je recht op hebt.? Dan moet je of terugbetalen of je krijgt het verschil op je rekening gestort. Heb je teveel ontvangen dan krijg je van de Belastingdienst een terugvorderingsbeschikking, hier staat op hoeveel je moet terugbetalen.

 

Belangrijk om je gegevens te controleren

Het is belangrijk om jouw gegevens te controleren. Wanneer je meer of minder inkomen krijgt gedurende het jaar moet je de zorgtoeslag  aanpassen. Dat doe je door opnieuw zorgtoeslag aan te vragen.

 

Automatisch zorgtoeslag in 2020

Als u in 2019 zorgtoeslag krijgt, hoeft je deze niet opnieuw aan te vragen in 2020. Deze loopt automatisch door. Wijzig deze wel als je inkomen in 2020 anders wordt.

Het is in de wet geregeld wat er vergoed wordt door je zorgverzekering in het buitenland. De website van het ministerie heeft hier meer informatie over:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/ben-ik-verzekerd-voor-de-zorgverzekering-als-ik-in-het-buitenland-woon

Wil je je extra verzekeren in het buitenland? Sluit dan een doorlopende reisverzekering af voor extra dekking.

De zorgverzekeraar stuurt eerst zes maanden herinneringen om te betalen, mocht er dan nog niets betaald zijn dan stopt de betaling aan de zorgverzekeraar.  Mocht het gaan om een aanvullende verzekering dan stopt die verzekering direct, je houdt wel een basisverzekering.

De zorgverzekeraar meldt de wanbetaling vervolgens bij het CAK. Deze neemt het incasseren van de toekomstige premies over van de verzekeraar. Houd er wel rekening mee dat het meestal hogere zorgkosten zijn. De premie is namelijk verhoogd met een bestuurlijke boete. Je blijft bij dezelfde verzekeraar verzekerd, maar de premie-incasso doet de verzekeraar niet meer. Voor het incasseren van de premie (plus de boete) kan het CAK de premie in laten houden op jouw loon of uitkering (=broninhouding). Je kunt de premie ook zelf overmaken. In het uiterste geval loopt het via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het recht op zorgtoeslag wordt ingetrokken.

Ja, bij sommige verzekeringen kun je geweigerd worden. Dit gaat alleen om de aanvullende verzekeringen. Inwoners van Nederland zijn verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Via de Zorgverzekeringswet (Zvw) is er vastgelegd waarvoor mensen zich minimaal moeten kunnen verzekeren. Zorgverzekeraars mogen het verzoek om deze basisverzekering af te sluiten niet weigeren. Voor aanvullende verzekeringen kun je wel geweigerd worden. Zorgverzekeraars mogen zelf beslissen wat voor doelgroepen ze wel en niet verzekeren met de aanvullende zorgverzekering. Zo kan het zijn dat bepaalde verzekeringen niet geschikt zijn voor ouderen omdat ze bijvoorbeeld te veel zorg nodig zouden hebben.

De declaratie van de zorgkosten verschilt per zorgverzekering. Bij een naturaverzekering kun je alleen de volledige kosten vergoed krijgen als je de zorg afneemt bij een zorgverlener waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft. De kosten van de zorg gaan daarna automatisch naar de zorgverzekeraar. Bij een restitutieverzekering krijg je wel zelf de rekening voor de gemaakte kosten. Die moeten opgestuurd worden naar de zorgverzekeraar. Op de website van de zorgverzekeraar vind je de specifieke eisen voor de declaratie. Bij de meeste verzekeraars kun je online declareren, bij anderen moet je een formulier invullen, de rekeningen bijvoegen en opsturen.

Het hangt van de behandeling af, maar meestal vergoedt de zorgverzekeraar de gemaakte kosten niet. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om behandelingen als plastische chirurgie en liposuctie. Overleg altijd eerst met de verzekeraar voor je kosten maakt.

Privéklinieken niet vergoed

De zorgverzekering vergoedt behandelingen in privéklinieken niet. In een privékliniek hoeven namelijk geen medisch specialisten te werken. Bovendien kunnen er alleen basisartsen, verpleegkundigen of fysiotherapeuten werken. U moet de behandelingen in die klinieken dus zelf betalen.

Misschien vergoed

Sommige behandelingen in zelfstandige behandelcentra worden vergoed vanuit de zorgverzekering. Het gaat in een ZBC om een samenwerkingsverband tussen twee of meer medisch specialisten. Als de behandeling voor u medisch noodzakelijk is, kan u een vergoeding krijgen. Dit kunt u bij uw zorgverzekeraar nagaan.