Zorgverzekering.net nieuws

Ziekenvervoer uit basisverzekering in 2015

Mogelijk verdwijnt het ziekenvervoer vanaf 2015 uit de basisverzekering, dat wil het Zorginstituut Nederland. Het vervoer van blinden, slechtzienden en rolstoelgebruikers wordt dan alleen nog toegankelijk voor nierpatiënten en kankerpatiënten. Mensen d …

Gemeenten Bible Belt krijgen minder geld voor jeugdzorg

Per 1 januari 2015 wordt een aantal taken van de overheid naar de gemeenten overgeheveld. Eén van de taken die vanaf dan onder verantwoordelijkheid van de gemeenten zal vallen is de jeugdzorg. Hiervoor wordt budget verdeeld over de verschillende gemeen …

Gemeenten niet klaar voor overname zorgtaken

Volgens de Algemene Rekenkamer is het nog niet zeker of gemeenten per 1 januari 2015 klaar zijn om hun nieuwe zorgtaken op zich te nemen. Het gaat om de taken rondom langdurige zorg, jeugdzorg en werk, die vanaf 2015 moeten worden overgeheveld naar de …

Geen eigen risico verpleging aan huis in 2015

Vanaf 2015 valt de verpleging en verzorging aan huis onder de basisverzekering. Niet alleen wordt deze zorg dan vergoed door de zorgverzekeraar, ook hoeven patiënten geen eigen risico te betalen over de wijkverpleging. Dat betekent dat de wijkverplegin …

Kankerzorg in Zuid Nederland vanaf 2015 gecentraliseerd

Ziekenhuizen in het zuiden van Nederland gaan kankerzorg centraliseren om de kwaliteit ervan te versterken. Volgens de plannen zal vanaf 1 januari 2015 het Oncologienetwerk Zuid Oost Nederland in werking treden. In het netwerk zullen Brabantse en Limbu …

510 miljoen winst voor VGZ

Door meevallende zorgkosten heeft VGZ het afgelopen jaar een winst van 510 miljoen euro geboekt. In het jaar daarvoor was de winst nog 150 miljoen. In 2013 was de winst dus ruim drie keer zo groot. De enorme winst wordt onder andere verklaard door zorg …

Eén op de vier ouderen ervaart problemen bij wijzigingen langdurige zorg

Uit onderzoek van NIVEL blijkt dat maar liefst één op de vier ouderen niet zelfredzaam is. De wijzigingen in de langdurige zorg die per 1 januari 2015 ingevoerd zullen worden, vragen van ouderen veel zelfredzaamheid. Kunnen of willen zij dat niet, dan …

Enorme toestroom gehandicapten benauwt huisartsen

Uit onderzoek van NIVEL onder zo’n 400 huisartsen blijkt dat bijna 60 procent van de huisartsen in Nederland bang zijn voor problemen die ontstaan door het groeiend aantal patiënten met een verstandelijke beperking in diens praktijk. De stijging van de …

Overheveling van zorgtaken naar de gemeenten een feit

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteravond ingestemd met het voorstel om per 1 januari 2015 meer zorgtaken over te dragen naar de gemeenten. Met deze hervormingen voor de langdurige zorg zal de dagbesteding en de begeleiding voor thuis …

Enorme financiële risico’s door sluiting verzorgingshuizen

Experts waarschuwen voor onverwachte financiële risico’s die kunnen ontstaan door de enorme uitstroom van ouderen uit de verzorgingshuizen. Deze zijn het gevolg van de nieuwe plannen van het kabinet die vanaf 2015 ingaan. Hierdoor zullen de banken name …