Zorgverzekering.net nieuws

VGZ verhoogt zorgpremie

Ook de grote verzekeraar VGZ heeft de zorgpremie voor 2015 verhoogd. De naturapolis stijgt met 12,5 procent en de restitutiepolis met 14 procent. Zorgverzekering.net verwacht dat andere verzekeraars hun premies ook zullen verhogen. VGZ Vorige week maak …

Zorgpremie dit jaar fors hoger

De zorgpremie voor 2015 zal waarschijnlijk flink gaan stijgen. Waar zorgverzekeraar DSW in september van dit jaar nog liet weten de premie gelijk te houden, kwamen vandaag IZA en UMC naar buiten met hun premies voor 2015. Beide verhogen zowel de basisp …

Plasterk verwacht rommelige overgang zorgtaken

We mogen er vanuit gaan dat de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten rommelig zal verlopen. Dit zegt Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op BNR nieuwsradio. Overheveling zorgtaken Per 1 januari zal …

Opbouw zorgpremie inzichtelijker vanaf 2015

Vanaf 2015 zijn zorgverzekeraars verplicht om inzicht te geven in de opbouw van hun premie. Minister Schippers van Volksgezondheid (VVD) heeft dit afgelopen vrijdag bekend gemaakt aan de Tweede Kamer. Met alle zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt, w …

Afschaffing ‘vrije artsenkeuze’ niet in strijd met Europees recht

De aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet zou niet in strijd zijn met het Europees recht. Het kabinet wil de verplichting voor zorgverzekeraars om een groot deel te vergoeden als een patiënt kiest voor een niet-gecontracteerde arts afscha …

Consumenten besparen op aanvullende verzekering in 2015

In 2015 worden er ten minste 15 procent minder aanvullende tandartsverzekeringen afgesloten. Daarnaast gaan consumenten besparen op de aanvullende verzekering voor fysiotherapie. Dit blijkt uit een onderzoek van het onderzoeksbureau Ruigrok/Netpanel in …

FBTO verkort wachttijd aanvullende modules in 2015

Naar aanleiding van een tevredenheidsonderzoek onder de verzekerden verkort FBTO per 1 januari 2015 de wachttijden voor de aanvullende modules. Dit jaar was de wachttijd 6 maanden en hier waren de klanten van FBTO niet tevreden mee. In 2015 zal de wach …

Zorgpremies blijven dit jaar gelijk

Zoals elk jaar maakt de zorgverzekeraar DSW als eerste de zorgpremie bekend. De premie van DSW blijft gelijk. Net zoals in 2014 betalen de klanten van DSW in 2015 een premie van 95 euro per maand. De afgelopen jaren was DSW een prijszetter voor andere …

Ondanks kritiek Wet langdurige zorg in 2015

De Tweede Kamer debatteerde woensdag en donderdag over de Wet langdurige zorg, die vanaf 1 januari 2015 voor een groot deel de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zal vervangen. Het uitgangspunt van deze wet is dat ook mensen die veel zorg nodig hebbe …

Taken Nederlandse Zorgautoriteit worden opgesplitst

De taken van de Nederlandse Zorgautoriteit moeten gesplitst worden, dit blijkt uit een onderzoek van de commissie-Borstlap naar het functioneren van de organisatie. De Nederlandse Zorgautoriteit is nu verantwoordelijk voor zowel de regelgeving als het …