Zorgverzekering.net nieuws

Mensen zonder zorgverzekering toch recht op medische zorg

Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid en Welzijn heeft de harde regel van de verzekeringsplicht weggehaald. Dit is omdat het vaak voor bijvoorbeeld verwarde mensen moeilijk is om benodigde gegevens te verzamelen. Dit meldt het ministerie …

De technologie voor thuiswonende ouderen

Het aantal ouderen dat in 2014 online was, bedroeg 66,4 procent, blijkt uit cijfers van het MSS. En 23,5 procent van de 65-plussers gebruikte hierbij een tablet. Op het gebied van zorg wordt er ook meer technologie ingezet om het voor ouderen mogelijk …

Korting op het verplichte eigen risico met het nieuwe zorgplan?

Minister Schippers van Volksgezondheid ziet af van de inperking van de vrije artsenkeuze en komt met een nieuw zorgplan. Met dit nieuwe voorstel kunnen patiënten korting krijgen op het verplichte eigen risico, wanneer zij gebruik maken van gecontractee …

Online-platform voor thuiszorg ouderen

Per 1 januari 2015 zullen er veel veranderingen plaats vinden in de zorg, zo vervalt voor de meeste ouderen de huishoudelijke hulp door de bezuinigingen. De regering vindt dat de ouderen kunnen terug vallen op hun eigen netwerk. “Maar wat als ze dit ni …

FNV komt in actie tegen ‘misleidende’ zorgspotjes

De vakbond FNV Zorg & Welzijn komt in actie tegen misleidende reclame spotjes van het ministerie van Volksgezondheid. De spotjes gaan over de veranderingen en bezuinigingen in de zorg, volgens de bond wordt er een te rooskleurig beeld geschetst van …

Zorgverzekeraars selecteren klanten op risico

Zorgverzekeraars zoeken te vaak de grens van de Zorgverzekeringswet op. Door middel van marketingtrucs werven zij jonge en gezonde klanten ten koste van de solidariteit in de gezondheidszorg. Dit meldt André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Ned …

Meerderheid Eerste Kamer akkoord met Wet langdurige zorg

Op 25 november debatteerde de Eerste Kamer met Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, over de Wet langdurige zorg. De meerderheid van de Eerste Kamer is voor het wetsvoorstel om de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te vervangen door …

Waarom stappen senioren over van zorgverzekering?

In een enquête afgegeven en onderzocht door ANBO, de belangenorganisatie voor ouderen, zijn 1500 senioren gevraagd naar hun overstapgedrag op het gebied van zorgverzekeringen. Meer dan de helft van de ondervraagden heeft aangegeven dat keuzevrijheid va …

Vader van staatssecretaris van Rijn klaagt over zorg

De vader van staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) uitte dinsdagochtend zijn kritiek op de zorg in zorginstellingen. Dit vertelde hij in een interview met het Algemeen Dagblad. Zijn dementerende vrouw wordt verpleegd in het WoonZorgcentra …

Ondanks kritiek Wet langdurige zorg in 2015

De Tweede Kamer debatteerde woensdag en donderdag over de Wet langdurige zorg, die vanaf 1 januari 2015 voor een groot deel de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zal vervangen. Het uitgangspunt van deze wet is dat ook mensen die veel zorg nodig hebbe …