Zorgverzekering.net nieuws

Wat zijn de goedkoopste zorgverzekeringen van 2021?

De duurste zorgverzekering in 2021 komt uit op een premie van bijna €148 per maand. De goedkoopste komt uit op ruim €109. Dit zijn de premies voor de basisverzekering. Als je ook nog een aanvullende zorgverzekering hebt, kunnen de verschillen nog hoger …

Verschil premies afgenomen

Uit een onderzoek van Zorgverzekering.net is naar voren gekomen dat het verschil in premies in 2017 is afgenomen. En ZEKUR is wederom de zorgverzekeraar die de goedkoopste zorgverzekering aanbiedt bij een minimaal eigen risico. Nominale zorgpremie De n …

Studenten betalen zorgverzekering het best

Jaarlijks kan 2,1 procent van de Nederlandse bevolking als wanbetaler van de zorgverzekering geclassificeerd worden. Het zijn de studenten die met 0,2 procent het minst vaak wanbetalers zijn. Dat is opvallend, want studenten staan niet bepaald bekend a …

Jeugdzorgmedewerkers hebben geen vertrouwen in gemeenten

Jeugdzorgmedewerkers hebben geen vertrouwen in de overheveling van jeugdzorgtaken naar de gemeenten. Kinderen krijgen volgens hen niet meer de zorg die nodig is. Dit blijkt uit een onderzoek onder jeugdzorgmedewerkers door het onderzoeksbureau Totta Re …

Hoge budgetkorting Jeugdzorg 2015

Instellingen in de jeugd- gehandicaptenzorg verwachten volgend jaar een budgetkorting van 10 tot 30 procent. Dit blijkt uit een steekproef door onderzoeksbureau Significant onder 73 instellingen. De regering ging uit van een efficiencykorting van slech …

Gemeenten niet klaar voor nieuwe jeugdzorgtaken

De gemeenten lijken niet voorbereid op de nieuwe jeugdzorgtaken die ze vanaf 1 januari op zich moeten nemen. De regering neemt diverse maatregelen om ervoor te zorgen dat alle gemeenten voor 1 november contracten kunnen tekenen met de jeugdzorginstelli …

Meer geld voor jeugdzorg in 2015

Voor jeugdzorg wordt in 2015 330 miljoen euro meer vrijgemaakt dan voorheen de planning was. Gemeenten krijgen nu definitief een budget van 3,9 miljard euro om de jeugdzorg in 2015 op zich te nemen. Nu de budgetten definitief zijn, kunnen gemeenten de …

Gemeenten Bible Belt krijgen minder geld voor jeugdzorg

Per 1 januari 2015 wordt een aantal taken van de overheid naar de gemeenten overgeheveld. Eén van de taken die vanaf dan onder verantwoordelijkheid van de gemeenten zal vallen is de jeugdzorg. Hiervoor wordt budget verdeeld over de verschillende gemeen …

Onderzoek NIVEL: minder overstappers zorgverzekering 2014

We meldden het al eerder: dit jaar zijn er minder mensen overgestapt naar een andere zorgverzekering voor 2014. Dat blijkt nu ook uit cijfers van het NIVEL, onderzoeksinstituut voor de gezondheidszorg. In 2014 koos acht procent van de Nederlandse bevol …

Huisartsen bezorgd over ouderen en jeugdzorg in 2015

Huisartsen maken zich grote zorgen over het groeiende aantal ouderen dat thuiswoont maar dat eigenlijk niet kan. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) pleit voor een versnelde invoering van de wijkverpleging. De LHV baseert zich op een eigen onderz …