Zorgverzekering.net nieuws

Zorgpremies blijven dit jaar gelijk

Zoals elk jaar maakt de zorgverzekeraar DSW als eerste de zorgpremie bekend. De premie van DSW blijft gelijk. Net zoals in 2014 betalen de klanten van DSW in 2015 een premie van 95 euro per maand. De afgelopen jaren was DSW een prijszetter voor andere …

Ondanks kritiek Wet langdurige zorg in 2015

De Tweede Kamer debatteerde woensdag en donderdag over de Wet langdurige zorg, die vanaf 1 januari 2015 voor een groot deel de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zal vervangen. Het uitgangspunt van deze wet is dat ook mensen die veel zorg nodig hebbe …

Meldactie over wisselend medicijngebruik

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik is de meldactie ‘Hetzelfde medicijn in een ander jasje’ gestart. Zij willen met deze meldactie onderzoeken of het vervangen van medicijnen door goedkopere geneesmiddelen kan leiden tot verwarring en foutie …

Medicijnenplan Achmea: Lagere premie 2016?

Zorgverzekeraar Achmea gaat samen met verschillende ziekenhuizen dure medicijnen inkopen. Hiermee hopen ze hogere kortingen te kunnen regelen bij fabrikanten. De kosten van dure medicijnen in Nederland zijn nu bijna 1 miljard euro per jaar. Ze beginnen …

Nieuwe ‘Jansen Steur’ kan in Nederland gewoon aan het werk

De zaak ‘Jansen Steur’ staat in ons geheugen gegrift. De neuroloog kwam in het nieuws toen bekend werd dat hij verschillende onjuiste diagnoses had vastgesteld, waarvan enkele ernstige gevolgen hadden. In maart 2014 werd bekend dat de neuroloog definit …

Mensen sterven liever thuis

De meeste mensen sterven liever thuis dan in het ziekenhuis. Toch sterft het grootste deel van de terminale patiënten in het ziekenhuis. Volgens huisarts Jaap Schuurmans is dit lang niet altijd nodig en zouden huisartsen patiënten moeten waarschuwen vo …

Tabaks- en gemakszaken zorgden voor 17.000 doden in het afgelopen jaar

Uit recent onderzoek van Zorgverzekering.net blijkt dat in 2012 per tabaks- of gemakszaak jaarlijks zo’n 12 mensen van twintig jaar en ouder zijn overleden door een aan roken gerelateerde ziekte. In 2013 waren dat er naar schatting 11 per tabak- of gem …

Zorgverzekeraars investeren massaal in fonds gezondheidszorg

Life Sciences Partners, een bedrijf dat al jaren investeert in de vooruitgang en het onderzoek in de gezondheidzorg, heeft een grote som geld binnengehaald voor een nieuw investeringsfonds. Met een bedrag van €112 miljoen bij elkaar voor het fonds, bli …

Griepprik en uw zorgverzekering

Griep is een ziekte die u kunt oplopen door het influenzavirus. Het is een besmettelijke ziekte die uw luchtwegen infecteert. Griep is een jaarlijks terugkerende ziekte die voornamelijk in de wintermaanden toeslaat. Doorgaans verloopt de ziekte mild, o …

Behandeling van spataderen

Iedereen heeft ze wel eens een keer gezien, die blauwpaarsige bloedvaten in iemands benen, maar wat zijn spataderen nu precies? In aderen zitten klepjes die het bloed tegenhouden en doorlaten. De aderen kunnen zo verwijd raken dat de kleppen niet meer …