Zorgverzekering.net nieuws

Stoppen met collectieve zorgverzekering

Een collectieve zorgverzekering is vaak niet goedkoper dan een algemene zorgverzekering. De korting zorgt er alleen voor dat de zorgpremie niet meer belachelijk hoog is, maar deze zal maandelijks nog steeds aan de hoge kant zijn. Wat is het? Met een co …

Afgesloten aanvullende verzekeringen nemen af

Het aantal aanvullende verzekeringen die zijn afgesloten bij verzekeraars is door de jaren heen steeds meer afgenomen. Zo hebben van de verzekerden 8% geen aanvullende verzekering afgesloten in 2008 en in 2016 is dit toegenomen tot 15,7%. Aanvullend ve …

Aanvullende verzekering met Wlz?

Mensen die langdurige en intensieve zorg nodig hebben, krijgen vaak een Wlz-indicatie. Wlz staat voor ‘Wet langdurige zorg’. De zorg waar iemand recht op heeft, wordt bepaald door het Centrum Indicatiestelling Zorg. Nu is de vraag of er nog wel een aan …

Waaraan moet u aan denken bij het overstappen van zorgverzekeraar?

Uiterlijk 19 november heeft u de nieuwe polis voor het nieuwe jaar van uw zorgverzekeraar ontvangen. Als u niet doet dan accepteert u de nieuwe voorwaarden en de nieuwe premie automatisch. Als u opzegt voor 1 Januari kunt u naar een andere zorgverzeker …

Online-platform voor thuiszorg ouderen

Per 1 januari 2015 zullen er veel veranderingen plaats vinden in de zorg, zo vervalt voor de meeste ouderen de huishoudelijke hulp door de bezuinigingen. De regering vindt dat de ouderen kunnen terug vallen op hun eigen netwerk. “Maar wat als ze dit ni …

Hoge buffers zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars moeten van De Nederlandsche Bank (DNB) een verplichte buffer van 3.2 miljard euro achter de hand hebben om eventuele toekomstige tegenvallers op te kunnen vallen. Echter is het gezamenlijke vermogen van alle zorgverzekeraars sinds 2007 …

Gemeenten hebben zorg ingekocht

Staatssecretaris Van Rijn heeft gisteren aan de Tweede Kamer meegedeeld dat vrijwel alle gemeenten en zorgverzekeraars de inkoop voor begeleiding, dagbesteding, cliëntondersteuning en wijkverpleging hebben afgerond. Wetten zijn feit geworden Vanaf 1 ja …

Eigen bijdrage voor second opinion

Volgens het Zorginstituut is het onverstandig om de second opinion uit het basispakket te halen. Ontevreden patiënten die hun diagnose of behandeling in twijfel trekken, moeten de mogelijkheid hebben om naar een tweede arts te gaan. Als de patiënt zelf …

Zorgverzekeraars selecteren klanten op risico

Zorgverzekeraars zoeken te vaak de grens van de Zorgverzekeringswet op. Door middel van marketingtrucs werven zij jonge en gezonde klanten ten koste van de solidariteit in de gezondheidszorg. Dit meldt André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Ned …

Zorgverzekeraars lokken klanten

Zorgverzekeraars proberen consumenten naar hun verzekering te lokken door cadeautjes of kortingen aan te bieden. Deze cadeautjes worden bekostigd door het premiegeld van de trouwe klanten, maar deze klanten krijgen zelf niets. Marktaandeel Wim Groot, h …