Victor Duysens

Verschil tussen de eigen bijdrage en eigen risico

Er bestaat in Nederland bij sommige mensen nog steeds verwarring over wat het verschil is tussen de eigen bijdrage en het eigen risico. Welke zorg gaat af van het eigen risico en voor welke zorg moet een eigen bijdrage worden geleverd? Eigen risico Het wettelijk eigen risico van 375 euro geldt voor alle basisverzekeringen. Op […]

Waarom stappen senioren over van zorgverzekering?

In een enquête afgegeven en onderzocht door ANBO, de belangenorganisatie voor ouderen, zijn 1500 senioren gevraagd naar hun overstapgedrag op het gebied van zorgverzekeringen. Meer dan de helft van de ondervraagden heeft aangegeven dat keuzevrijheid van zorgaanbieders de belangrijkste reden voor hun zou zijn om over te stappen. Een derde van de senioren geeft aan […]

Het aantal onverzekerden vanwege geloof blijft stijgen

Een zorgverzekering is in Nederland verplicht. Toch zijn er mensen die op grond van hun geloof of levenswijze bezwaar hebben tegen elke vorm van verzekering, dus ook tegen zorgverzekeringen. Een zogenoemde ‘gemoedsbezwaarde’ kan via De Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontheffing aanvragen voor de premieplicht. Het is wel zo dat gemoedsbezwaarden verplicht zijn om een extra belasting […]