Marije Brinkhorst

Redacteur zorg - 20 jaar - (freelance) journalist die zich het liefste bezig houdt met onderzoeksjournalistiek - liefde voor lekkere wijn.

Nog geen zorgverzekering voor 2014? Je hebt nog slechts enkele dagen!

Mensen die nog geen nieuwe zorgverzekering hebben afgesloten, maar hun vorige zorgverzekering voor 31 december 2013 hebben beëindigd, moeten voor 31 januari een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Als je je zorgverzekering niet voor 1 januari hebt beëindigd, kan je maar in een beperkt aantal situaties een nieuwe zorgverzekering aanvragen of tussentijds overstappen. Heb je wel opgezegd […]

Grote verschillen in kwaliteit kankerbehandelingen

In de Nederlandse ziekenhuizen zijn de verschillen tussen de behandelmethodes voor kanker te groot. Dit blijkt uit een rapport dat KWF Kankerbestrijding vandaag publiceert. De patiënt wordt in het ene ziekenhuis beter behandeld dan in het andere, omdat sommige behandelingen in het ene ziekenhuis wel en in het andere ziekenhuis niet worden uitgevoerd. Ook houden […]

Strenger toezicht op zorginstellingen bij vaststellen diagnose

Ruim twintig zorgaanbieders in Nederland worden onder verscherpt toezicht gesteld omdat de instellingen de zorgbehoefte van patiënten ernstiger deden voorstellen dan het geval was. Uit onderzoek blijkt dat het ziektebeeld van patiënten vaak ernstiger werd beschouwd dan dat het daadwerkelijk was, waardoor de zorginstellingen in sommige gevallen meer geld hebben ontvangen. De maatregel om de […]

Deelname bevolkingsonderzoek naar darmkanker niet zonder risico’s

Vanaf volgende week worden bijna 900 duizend Nederlanders uitgenodigd om mee te doen aan een bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is bedoeld voor iedereen tussen de 55 en 57 jaar. Per jaar zouden er tussen de 1400 en 2400 darmkankerpatiënten worden genezen door het onderzoek. Maar het onderzoek […]

Waar kankerpatiënten op moeten letten in 2014

Kankerpatiënten die een zorgverzekering willen afsluiten, worden vaak geconfronteerd met uitsluitingen, onevenredige premieverhogingen of ze worden helemaal niet geaccepteerd. Dit komt doordat de verzekeraar hen ziet als risicogevallen, ook als ze genezen zijn verklaard. Ook mensen die erfelijk belast zijn met kanker ondervinden vaak problemen bij het afsluiten van een zorgverzekering. Toch is het verkrijgen […]