Zorgverzekering voor impats

Een impat oftewel buitenlandse werknemer is iemand die voor enige tijd gaat werken in een ander land dan het land van herkomst. Naar verwachting zullen er in 2015 300.000 impats in Nederland aanwezig zijn. Ongeveer 79 procent van de impats is van Poolse afkomst.

Verplichte zorgverzekering

Buitenlandse werknemers zijn verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Volgens de Europese maatstaven worden gedetacheerde werknemers (werknemers die elders in loondienst zijn dan bij de eigenlijke werkgevers) gezien als ‘verblijvende buitenlanders.’ In EU-landen is de maximale detachering twaalf maanden. Na twaalf maanden zal de eigenlijke werkgever in het land van herkomst ervoor moeten zorgen dat de detacheringstijd kan worden verlengd, indien nodig. Dit valt onder de zorgplicht van de werkgever. Ook als de impat een internationale zorgverzekering heeft afgesloten, dient hij/zij een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten.

Voordelen zorgverzekering

Het afsluiten van een Nederlandse basisverzekering (en eventueel aanvullende verzekering) scheelt hen een hoop geld uit eigen portefeuille. De kosten voor een behandeling of operatie in Nederland zijn meestal veel hoger dan in het thuisland. Zo kost een rit met de ambulance 750 euro en een behandeling na een hartaanval 450 euro.

Mocht een impat zich niet willen verzekeren dan krijgt de werkgever een boete. De boete wordt opgelegd door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Het bedraagt 130 procent premie van de zorgverzekering over de onverzekerde periode. Daarnaast moet de werknemer kosten voor medische zorg betalen.

Werkgevers wordt dan ook geadviseerd impats te controleren of zij een Nederlandse zorgverzekering hebben. Mocht dat niet zo zijn dan wordt geadviseerd er één te regelen voor de buitenlandse werknemer.

Verschillende zorgverzekeringen

Een aantal zorgverzekeringen hebben speciale zorgpakketten voor impats. Als buitenlander kan het heel moeilijk zijn om te beslissen welke zorgverzekering het beste is. Op www.zorgverzekering.net kunnen werkgevers/werknemers kijken welke zorgverzekering dat aanbiedt. Mocht de impat weer terugkeren naar het land van herkomst dan meldt hij/zij zich af via het Digitaal Loket of per fax, post of e-mail. De zorgverzekering wordt dan per direct gestopt. De impat zit dan niet meer vast aan een zorgverzekering.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!