Zorgverzekeraars vanaf 2015 risicodragend

Minister Schippers van Volksgezondheid had al eerder voorgesteld om zorgverzekeraars volledig risicodragend te maken. Inmiddels heeft de ministerraad hiermee ingestemd. In de jaren 2015-2017 worden achteraf-compensaties in de lichamelijke en de geestelijke gezondheidszorg afgebouwd, waardoor zorgverzekeraars vanaf 2015 risicodragend zullen zijn. Dit moet tot gevolg hebben dat verzekeraars optimaal gestimuleerd worden om hun zorginkoopbeleid te optimaliseren, door de beste zorg tegen de laagste prijs in te kopen. Vanaf 2017 zullen zorgverzekeraars volledig risicodragend zijn voor alle zorg die dan verzekerd wordt. Momenteel worden er nog achteraf-compensaties gehanteerd. Zorgverzekeraars hoeven  daardoor nu minder zorgvuldig te zijn in het inkopen van zorg, omdat zij voor eventueel te duur ingekochte zorg, achteraf toch gecompenseerd worden. Wanneer de zorgverzekeraars zelf het risico gaan dragen van de zorgvuldigheid van hun zorginkoop, worden zij gestimuleerd om deze te optimaliseren. De maatregelen gaan vanaf 2015 gelden voor de lichamelijke gezondheidszorg en vanaf 2017 voor de geestelijke gezondheidszorg. Met het volledig risicodragend maken van de zorgverzekeraars zet het kabinet een belangrijke stap in het betaalbaar en toegankelijk houden van goede zorg voor patiënten en premiebetalers.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!