Zorgverzekeraars sturen consument bij poliskeuze

Uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat afgelopen donderdag is gepubliceerd blijkt dat zorgverzekeraars doelbewust de consument proberen te sturen naar een specifieke polis. Op die manier zorgen de zorgverzekeraars ervoor dat niet alle soorten polissen beschikbaar zijn voor elk type consument. De manier waarop de zorgverzekeraars de onwetende consumenten begeleiden naar bepaalde polissen is zeer eenvoudig. Bij het afsluiten van een zorgverzekering wordt er namelijk informatie getoond die afgestemd is per doelgroep. Op die manier is het voor de ene consument eenvoudiger om een polis te vinden dan voor de ander. Zo kunnen senioren bijvoorbeeld andere polissen te zien krijgen dan bijvoorbeeld studenten omdat die niet geschikt zouden zijn volgens de zorgverzekeraar. Door dit beperktere aanbod wordt echter de beste keuze voor een zorgverzekering belemmerd door de zorgverzekeraar.

De achterliggende reden

De reden voor deze sturing van consumenten vindt zijn oorsprong in de zogenoemde risicogroepen. Voor specifieke doelgroepen ontvangen de zorgverzekeraars namelijk een compensatie op basis van het systeem voor risicoverevening. Door middel van dit systeem ontvangen zorgverzekeraars een compensatie voor de verzekerde die bijvoorbeeld als allochtoon wordt aangemerkt. Ook indien een verzekerde in een achterstandswijk woont of tot de groep met een laag inkomen behoort, kan de zorgverzekeraar hiervoor een bepaalde compensatie krijgen. Ook studenten vallen onder de risicogroepen. Omdat studenten een laag inkomen en vaak ook in achterstandswijken wonen krijgen de zorgverzekeraars ook voor hen een compensatie.

De acceptatieplicht

De zorgverzekeraars moeten te allen tijde voldoen aan de acceptatieplicht. Dit houdt in dat iedereen toegang moet krijgen tot elke basisverzekering, ongeacht diens gezondheidskenmerken, ziektehistorie of levensstijl. De Zorgautoriteit meldt dat de zorgverzekeraars deze plicht tot op heden niet overschrijden. De NZa vindt deze garantie van de  keuzevrijheid van consumenten zeer belangrijk en pleit er dan ook voor dat zorgverzekeraars in de toekomst meer transparant zullen zijn in hun aanbod. Op die manier zou de consument volledige toegankelijkheid moeten krijgen tot het aanbod van de zorgverzekeringen van een zorgverzekeraar.

Onwenselijk

VVD-Kamerlid, Arno Rutte, vindt het zeer onwenselijk dat zorgverzekeringen verschillende drempels opwerpen aan haar consumenten. Hij is van mening dat je voor je basisverzekering overal terecht moet kunnen, of je nou ziek of gezond bent.

Maatregelen door de NZa

De NZa gaat dan ook kijken welke maatregelen ze kunnen gaan nemen om deze sturing tot het verleden te laten behoren. Bovendien zal er een advies gegeven worden aan het ministerie van Volksgezondheid om leidende prikkels die sturing tot doel hebben tegen te gaan. Dit zou wellicht mogelijk kunnen worden gemaakt door de verevening elk jaar opnieuw aan te passen. Hierdoor wordt het voor zorgverzekeraars moeilijker om de doelgroepen te voorspellen waarvoor ze eventueel een compensatie voor zouden kunnen ontvangen en welke doelgroepen juist hogere kosten voor de zorgverzekeraar zouden kunnen meebrengen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!