Zorgverzekeraars selecteren klanten op risico

Zorgverzekeraars zoeken te vaak de grens van de Zorgverzekeringswet op. Door middel van marketingtrucs werven zij jonge en gezonde klanten ten koste van de solidariteit in de gezondheidszorg. Dit meldt André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, in de Volkskrant.

Zorgverzekeringswet

Het doel van de Zorgverzekeringswet is meer solidariteit tussen gezonde en ongezonde mensen in hetzelfde systeem. Het is volgens deze wet voor zorgverzekeraars verboden om klanten te weigeren voor de basisverzekering. Zij mogen geen onderscheid maken op basis van gezondheid, leeftijd of opleidingsniveau. Het is dus ook niet toegestaan om klanten met een hoger risico een hogere premie te laten betalen. De zorgverzekering moet voor de gehele bevolking toegankelijk zijn. “Als we de solidariteit verliezen, verliezen we het stelsel” zegt Routvoet. Voor aanvullende verzekeringen mogen klanten wel geweigerd worden. Deze risicoselectie heeft indirect toch invloed op de basisverzekering. Mensen sluiten namelijk vaak een basisverzekering en aanvullende verzekeringen bij dezelfde verzekeraar af. Op het moment dat zij bij een verzekeraar geweigerd worden voor een aanvullende verzekering, is de kans groot dat zij ook hun basisverzekering bij een andere verzekeraar afsluiten.

Marketingtrucs

Uit onderzoek is gebleken dat jonge mensen en hoogopgeleiden over het algemeen minder zorgkosten hebben dan ouderen en laagopgeleiden. Om deze reden doen zorgverzekeraars er alles aan om de Zorgverzekeringswet te omzeilen door vooral jonge en hoogopgeleide klanten te werven. Sommige verzekeringen kunnen door ouderen alleen schriftelijk worden afgesloten, terwijl jongeren dezelfde verzekering binnen een paar minuten online kunnen afsluiten. Dit zorgt ervoor dat de drempel om de zorgverzekering af te sluiten voor ouderen hoger wordt. Ook bieden veel zorgverzekeraars collectiviteitskorting aan jonge en gezonde doelgroepen en wordt de premiekorting op het eigen risico verhoogd, aangezien vooral gezonde mensen ervoor kiezen het eigen risico te verhogen. De aanvullende verzekeringen, die vooral worden gebruikt door mensen die wel veel zorg nodig hebben, worden duurder. Door al deze marketingtrucs zijn ouderen en laagopgeleiden veel duurder uit dan klanten die weinig zorg gebruiken. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) liet al eerder weten deze risicoselectie onwenselijk te vinden. Op basis van de Zorgverzekeringswet kan niet worden ingegrepen, daarom gaat de NZa onderzoeken welke maatregelen de overheid wel kan nemen. In het voorjaar van 2015 zal dit onderzoeksrapport verschijnen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!