Zorgverzekeraars moeten duidelijker berichten over komend jaar

De PvdA meent dat zorgverzekeraars de verschillen tussen vorig jaar en het aankomende jaar wat betreft het verzekerde pakket en de aanvullende verzekering duidelijker moeten uitdragen naar hun consumenten. De partij krijgt steun bij het voorstel van CDA, PVV en SP en verwerft daarmee een meerderheid in de Tweede Kamer.

Het gaat hierbij met name om veranderingen in de dekking van de verzekering. Het is lastig voor de klant om te ontdekken waar precies het verschil aangebracht is wanneer zij een nieuwe polis toegezonden krijgt. Lea Bouwmeester (PvdA) pleit voor de nieuwe aanpak en wil dus dat het verschil begrijpelijk en overzichtelijk aangebracht wordt, zodat de consument ‘bewust kan kiezen’.

Eigen keuze consument

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldde eerder deze maand al dat het geven van inzicht en het maken van keuzes belangrijke pijlers zullen zijn voor 2014 binnen de zorg. Met name over het verschillende kostenplaatje van de polissen en de kwaliteit van de zorg dienen de verzekeraars duidelijker te berichten, zodat de consument weet wat hij kan verwachten. Dit is volgens NZa belangrijk, omdat er steeds meer aanpassingen gedaan worden binnen de aangeboden zorgpakketten. Bovendien blijkt het van belang te zijn om als consument op de hoogte te blijven van de verschillende contacten die de zorgverzekeraar heeft met zorgaanbieders, zodat een eigen keuze gemaakt kan worden voor een bepaalde behandelaar.

De verzekeraars zijn scherper in hun selectie voor zorgaanbieders en maken dus keuzes die voor hen financieel gezien het beste uitkomen. De transparantie voor de consument komt daar op dit moment voor de consument nog tekort.

Controle

Van de zorgaanbieders zelf wordt ook verwacht dat ze de (potentiële) klanten goed informeren alvorens een behandeling begint. Het moet bijvoorbeeld helder zijn of er een contract tussen de eigen zorgverzekering en de behandelaar bestaat en of eventuele bijbetaling nodig is. De NZa zal aankomend jaar controleren of de strengere regelgeving nageleefd wordt.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!