Zorgtoeslag

In Nederland zijn er verschillende toeslagen die voor veel mensen een bijdrage leveren aan hun inkomsten. Onder deze toeslagen wordt ook de zorgtoeslag verstaan. Dit draagt bij aan de kosten van uw zorgverzekering. De zorgtoeslag is bedoeld voor mensen waarvan de Rijksoverheid van mening is dat zij die nodig hebben.

Voorwaarden voor zorgtoeslag

Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag moet u rekening houden met de volgende regelingen:

  1. U bent minimaal 18 jaar
  2. U hebt een Nederlandse zorgverzekering
  3. U hebt een Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning
  4. U hebt een inkomen van maximaal 30.939 euro alleenstaand of gezamenlijk maximaal 42.438 euro.
  5. U hebt alleenstaand niet meer vermogen dan 101.139 euro of gezamenlijk een maximale vermogen van 122.278 euro.

Sinds 2013 telt het vermogen uit schijf 3 van de inkomstenbelasting ook mee voor het recht op zorgtoeslag. Denk hierbij aan uw spaargeld of beleggingen.

Buitenland

Ook als u gevestigd bent in het buitenland maar u werkt in Nederland dan hebt u recht op zorgtoeslag. U hebt hier recht op als u in een land woont dat in de EU of EER hoort of als het land een socialezekerheidsverdrag met Nederland heeft gesloten. Als u in een andere land woont dan kunt u alleen zorgtoeslag krijgen als u verplicht in Nederland verzekerd bent.

Zorgtoeslag aanvragen of wijzigen

Het aanvragen of wijzigen van uw zorgtoeslag kunt u doen door naar de website van Rijksoverheid te gaan. Hier kunt u ook meteen berekenen op hoeveel zorgtoeslag u recht hebt. Mocht er iets zijn veranderd in uw leefsituatie, dan dient u dit vroegtijdig op te geven zodat dit op tijd kan worden aangepast. Ook het stopzetten kunt u makkelijk en snel op de website doen. Voor meer informatie over zorgtoeslag of voor een berekening hiervan kunt u de website van de Rijksoverheid raadplegen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!