Zorgstelsel Nederland

De zorg in Nederland is geregeld in het Zorgstelsel Nederland. De zorgverzekeringswet vormt hier de basis van. Dit betekent dat iedere Nederlander volgens deze wet verzekerd moet zijn tegen ziektekosten. Dit heeft een vorm gekregen in de verplichte basisverzekering. De overheid  bepaalt wat er in het basispakket vergoed wordt. De zorg- of ziektekostenverzekeraars moeten iedereen voor dit basispakket accepteren. In deze wet is ook geregeld dat, onder bepaalde voorwaarden, mensen in aanmerking kunnen komen voor zorgtoeslag.

Eigen risico

Vanaf januari 2008 moet iedereen die 18 jaar of ouder is een verplicht eigen risico betalen. Dit eigen risico is in 2013 350 euro. Dit betekent voor u dat u een deel van de ziektekosten zelf betaald, uw verzekeraar vergoedt tot dit bedrag niet. Dit eigen risico geldt niet voor alles binnen de basisverzekering. Uw bezoek aan de huisarts, verloskundige hulp, kraamzorg of als u jonger bent dan 18 jaar, tandheelkundigenhulp, dit alles valt buiten het te betalen eigen risico. U kunt kiezen voor een vrijwillig hoger eigen risico. Hoe hoger het eigen risico, hoe minder premie u betaald. Elke zorgverzekeraar heeft daar zijn eigen formule voor. Denkt u er echter wel aan dat u dan tot dit vrijwillige risico de kosten van zorg zelf moet betalen.

Aanvullende verzekeringen

Het Basispakket vergoed veel, maar niet alles. Als u behoefte heeft aan een betere of ruimere dekking kunt u gebruik maken van aanvullende verzekeringen. Bijna alle zorgverzekeraars hebben hiervoor uitgebreide mogelijkheden. Denkt u hierbij aan een ruimere dekking op het gebeid van Alternatieve geneeswijzen en medicijnen, tandheelkundige hulp of fysiotherapie of vergoedingen voor brillen of contactlenzen. Bijna alles kunt u verzekeren, het is natuurlijk wel zo dat de maandpremie daarbij flink kan stijgen.

Collectief verzekeren

Het kan voor u interessant zijn om de mogelijkheid te onderzoeken of u zich collectief kunt verzekeren. Het kan voor u premiekorting betekenen. Vraagt u het uw werkgever, soms kan het via uw gemeente of een andere organisatie. Kijk hier voor meer informatie over collectief verzekeren.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!