Zorgpremies stijgen zeker tot en met 2019

De zorgpremie zal tot en met 2019 in elk geval jaarlijks met 20 euro stijgen voor de premiebetaler. Dat heeft minister Schippers vandaag toegelicht. Eerder was er sprake van een stijging van de nominale premie van 144 euro voor 2015, dat bleek uit cijfers van het CPB, die gaf aan dat de nominale zorgpremie in 2015 1.245 euro zou worden.

Oorzaken

Er werd de minister om duidelijkheid gevraagd en die heeft zij vandaag gegeven. In de stijging van de nominale zorgpremie zijn een aantal factoren meegenomen, namelijk: de overheveling van bepaalde zorgtaken naar zorgverzekeraars, het gelijktrekken van nominale en inkomensafhankelijke premie, buffers van de zorgverzekeraars en de stijgende kosten van zorg.

Compensatie premiestijging

Bovendien levert de overheid een tijdelijke bijdrage voor elke premiebetaler om de stijging van de premie te compenseren. Deze bijdrage zal tot en met 2019 worden toegekend en leidt ertoe dat de premiebetaler maximaal 20 euro per jaar meer gaat betalen aan zorgpremie. Deze compensatie zal tot 2019 worden afgebouwd naar 0.

Verwarring

Eerder werd door de minister een premiestijging van maximaal 20 euro genoemd. Het bleek hier te gaan om een misverstand: dit bedrag had alleen betrekking op de premiestijging als gevolg van de overheveling van bepaalde zorgtaken naar de zorgverzekeraars per 1 januari 2015.

De definitieve zorgpremies voor 2015 worden door de zorgverzekeraars uiterlijk op 19 november 2014 bekend gemaakt.

Eigen risico

De minister geeft verder ook aan dat het eigen risico in 2015 zal stijgen. Het exacte bedrag van de stijging is nog niet bekend, al geeft de minister aan dat het waarschijnlijk om een indexatie gaat van 30 euro per jaar met betrekking tot de overheveling van de zorgtaken en daarbovenop verwacht zij nog een indexatie voor de stijgende zorgkosten.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!