Zorgpremie weer omhoog: dit betaal je in 2020

De zorgpremie gaat in 2020 met ruim 2,60 procent omhoog. Dit lijkt weinig, maar wie deze stijging bij voorgaande verhogingen optelt, ziet hoe duur de zorgverzekering is geworden. In de periode 2010 – 2020 zijn de premies met gemiddeld 22% gestegen.
In 2020 betaal je ongeveer €1421 per jaar aan zorgpremie. Omgerekend komt dit uit op €118,41 per maand. Ter vergelijking: tien jaar geleden betaalde je €96 tot €98 per maand: een stijging van 22%! De verwachting is dat de zorgpremie ook de komende jaren blijft stijgen. Volgens het Centraal Planbureau betalen we in 2021 ruim €1600 (€133 per maand).

Dure zorgkosten laten premies stijgen

Behandelingen en medicijnen worden steeds duurder. Vooral geneesmiddelen tegen zeldzame ziektes zijn haast onbetaalbaar. Zo zijn er behandelingen die meer dan 2 miljoenen euro per patiënt kosten. Veel patiënten krijgen dit volledig vanuit de basisverzekering vergoed. Om stijgende zorgkosten te dekken moet de zorgpremie omhoog. Dit vormt de helft van de dekking van de zorgkosten: de andere helft komt via de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW binnen.

Zorgverzekeraars kunnen reserves inzetten

Het is niet aan het kabinet om de hoogte van de zorgpremie te bepalen. Deze taak ligt bij de zorgverzekeraars, die hun nieuwe premies in november bekendmaken. Het kabinet geeft slechts advies richting de zorgverzekeraars. Deze kunnen in het advies meegaan of reserves inzetten. Zorgverzekeraars die hun reserves inzetten kunnen de premie laag houden.
Een lagere premie betekent echter niet dat dit altijd zo blijft. Er komt een punt dat de zorgverzekeraar zich toch weer op een stijgende premie moet richten, om zo de reserves weer aan te vullen.

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar

Voor de laagste inkomens heeft de premiestijging geen grote gevolgen. De zorgtoeslag stijgt met de premiestijging mee. Omdat het eigen risico gelijk blijft (€385), merken de laagste inkomens weinig van de duurdere zorgpremies Het zijn de middenklasse, tweeverdieners en hoge inkomens die dit in de beurs voelen.
Overstappen naar een andere zorgverzekeraar kan veel geld besparen. Dit was in 2019 goed terug te zien: de premie voor de basisverzekering varieerde van €101,95 (ZieZo Natura budget) tot €126,95 (VGZ, Zilveren Kruis en Avero Achmea). Voor 2020 zullen deze variabelen net zo groot zijn. Consumenten doen er goed aan om verschillende zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken.

Basisverzekering verplicht, aanvullende verzekering vrijwillig

Iedereen is verplicht om zich basis te verzekeren. Jongeren tot 18 zijn gratis bij de ouders meeverzekerd. Wie zich niet verzekerd kan hiertoe gedwongen worden, een boete ontvangen of er wordt loonbeslag gelegd. Een aanvullende verzekering biedt een uitgebreide dekking, variërend van extra fysiotherapie behandelingen tot medische hulpmiddelen. Dan is er ook nog de tandartsverzekering: niet verplicht maar wel aan te raden. Vooral voor mensen met een slechte mondhygiëne is een tandartsverzekering goedkoper dan behandelingen zelf betalen.
Een aanvullende verzekering/ tandartsverzekering kost €10 dat €40 per maand extra. Burgers hebben tot 31 december de tijd om hun zorgverzekering te wijzigen of over te stappen. Opzeggen kan tot 1 januari, vóór 1 februari moet de nieuwe zorgverzekering geregeld zijn.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!