Zorgpremie in Nederland onnodig hoog

De zorgpremie die wij als Nederlander moeten betalen voor een zorgverzekering is onnodig hoog. Dat meldt de Telegraaf. We betalen zo’n 100 euro per persoon per jaar te veel. Dat komt door de Nederlandse wetgeving die er op dit moment geldt. Volgens de NZa zou de wet dan ook moeten worden aangepast.

Het gaat om de regelgeving dat zorgverzekeraars zorg moeten vergoeden ook wanneer er geen contract met een bepaalde zorginstelling is gesloten. Wanneer een verzekerde zorg gebruikt bij een zorginstelling waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft, moet de verzekeraar volgens de wet alsnog 75 tot 80 procent van de kosten vergoeden. Op zich gunstig voor de verzekerde, zou je zeggen, die daardoor ook bij niet-gecontracteerde instellingen zeker is van een bepaalde vergoeding. Toch kan hier een flinke kritische noot bij geplaatst worden. Door deze regelgeving zijn zorgverzekeraars namelijk genoodzaakt een grote buffer in te bouwen voor typen zorg of zorginstellingen die enorm veel geld kosten. Gevolg hiervan is dat de algehele zorgpremie hoger is dan wanneer een dergelijke buffer niet nodig zou zijn.

Wetswijziging

Op dit moment ligt er een nieuw wetsvoorstel in de Tweede Kamer zodat de huidige wetgeving gewijzigd kan worden. Wanneer de wet gewijzigd wordt, betaalt niet iedereen meer mee aan zorg die voor heel veel mensen niet nodig is. De NZa schetst een voorbeeld van een zorgverzekeraar die geen contract met een bepaalde verslavingszorg instelling wil sluiten en een lage vergoeding wil bieden, omdat de verzekeraar al voldoende zorg op het gebied van verslaving heeft ingekocht. De betreffende zorginstelling biedt afkickreizen naar Zuid-Afrika aan om van een alcohol of drugverslaving af te komen, een relatief dure vorm van zorg. Volgens de huidige wetgeving zou de zorgverzekeraar toch ook 75 tot 80 procent van deze zorg moeten vergoeden.

Buffers opbouwen

Deze vormen van zorg zijn vaak erg duur en bovendien kan moeilijk ingeschat worden hoeveel zorg er door verzekerden bij zo’n instelling gebruikt wordt, omdat er ook geen contracten zijn gesloten en afspraken zijn gemaakt. Als gevolg moeten er grote buffers opgebouwd worden. In de huidige wetgeving betaalt elke Nederlander mee aan bepaalde vormen van zorg die voor heel veel mensen onnodig zijn. Een wijziging van de wet lijkt dus op zijn plek.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!