Zorgpremie 2015 gaat 10 euro per maand omhoog

In 2015 zal de basiszorgverzekering zo’n tien euro per maand duurder worden. Die gegevens zijn gelekt uit de begrotingsonderhandelingen, zo meldt het AD. Ook het eigen risico zal in 2015 met een paar tientjes per maand omhoog gaan. Uitgangspunt van de partijen is een premie van 1215 euro op jaarbasis, wat neerkomt op zo’n 101,25 per maand. Ten opzichte van 2014 is dat een stijging van de jaarpremie van 114 euro.

Waarom stijgt de zorgpremie?

Reden voor deze stijging is het extra takenpakket dat zorgverzekeraars van de overheid overnemen. Het gaat daarbij om de langdurige zorg die voortaan onder de basisverzekering valt. Door de premies te verhogen kunnen de extra kosten van deze zorgtaken worden opgevangen. Voorheen hebben werkgevers te veel bijgedragen aan de zorgpremie van werknemers. Ook dat wordt in de zorgpremie van 2015 gecompenseerd, waardoor werknemers nu meer moeten gaan betalen. De zorgkosten zelf mogen slechts beperkt stijgen, door eerdere maatregelen die Minister Schippers heeft getroffen. Om die reden stijgt de zorgpremie minder hard dan in eerste instantie verwacht werd. Eerder werd er namelijk gespeculeerd over een stijging van de zorgpremie van maar liefst 200 euro op jaarbasis.

Eigen risico

In 2014 bedraagt het wettelijk verplichte eigen risico 360 euro. De uitgelekte cijfers vertellen ons dat dit in 2015 zal stijgen naar 405 euro. Uiteraard geldt weer dat wanneer je verwacht weinig zorg te gebruiken, je het eigen risico vrijwillig kunt verhogen. Dat levert je een besparing op de zorgpremie op. Houdt er dan wel rekening mee dat wanneer je onverwachts toch meer zorg nodig hebt, je het bedrag van het eigen risico wel in één keer moet kunnen betalen.

Nog niet definitief

De daadwerkelijke hoogte van de zorgpremie en het eigen risico worden normaal gesproken pas op Prinsjesdag, 16 september, bekend gemaakt. De getallen die nu circuleren zijn uitgelekt. Tot Prinsjesdag wordt er dan ook niets definitief bevestigd. Op Prinsjesdag geldt voor de zorgpremie dan nog dat dit een richtlijn is voor zorgverzekeraars om de premies vast te stellen. De zorgpremie kan per verzekeraar verschillend zijn en wordt omstreeks november 2014 bekend gemaakt. Het eigen risico wordt wel wettelijk vastgelegd en dus definitief bekend gemaakt op Prinsjesdag.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!