Zorgpremie 2013

De zorgverzekering is een verzekering tegen ziektekosten. Stel dat u onverhoopt iets overkomt of u wordt ziek, dan bestaat de kans dat u de kosten van medische zorg niet direct kunt betalen. Om te voorkomen dat mensen geen medische zorg kunnen betalen of door de kosten in financiële problemen geraken, is de zorgverzekering in het leven geroepen. Als u een zorgverzekering hebt, betaalt u maandelijks een bedrag aan uw zorgverzekeraar, de zogeheten zorgpremie. Voor een vergelijking van de zorgpremie 2013 gaat u naar de zorgverzekering.net. Op het moment dat u medische zorg nodig hebt, vergoedt uw zorgverzekeraar (een gedeelte van) de kosten.

Basisverzekering

De basisverzekering, die verplicht is voor iedereen van 18 jaar of ouder die in Nederland woont of werkt, is een verzekering tegen de kosten van veel voorkomende geneeskundige zorg en is in principe bij elke verzekeraar hetzelfde. De prijzen verschillen wel, deze worden namelijk door de zorgverzekeraars zelf bepaald. De basisverzekering dekt de meeste standaard zorgkosten, zoals een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis.

Verplicht eigen risico

Ook al worden de meeste kosten door uw zorgverzekeraar vergoed, iedereen heeft een verplicht eigen risico. Dat betekent dat een bepaald gedeelte van de kosten die u maakt voor uw eigen rekening komt. In 2013 is het eigen risico verhoogd naar 350 euro.

Zorgtoeslag

Mensen met een lager dan gemiddeld inkomen hebben recht op zorgtoeslag. Dat betekent dat zij een deel van de zorgpremie die zij aan hun zorgverzekering verschuldigd zijn, terugkrijgen van de belastingdienst. In 2013 wordt de maximale hoogte van de zorgtoeslag verhoogd naar 115 euro per persoon.

Verzekeringsplichtig

Als u in Nederland woont of werkt, bent u verzekeringsplichtig. Bent u niet verzekerd, dan loopt u het risico dat u een boete moet betalen. De hoogte van deze boete bedraagt 130% van de zorgpremie voor de basisverzekering, en u betaalt dit bedrag voor elke maand dat u verzekerd had moeten zijn. Daarnaast komen de kosten voor medische zorg die u heeft gemaakt in de periode dat u onverzekerd was, voor uw eigen rekening. Onverzekerde kinderen krijgen geen boete, maar eventuele medische kosten worden niet vergoed. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt op de verzekeringsplicht voor militairen in actieve dienst, of mensen die vanwege hun levensovertuiging geen verzekering willen afsluiten.

Meer informatie over de zorgverzekering in 2014

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!