Zorgkosten worden zwaar onderschat

Onderschatting van medische kosten komt veel voor onder Nederlanders. Over de rolverdeling binnen het nieuwe zorgstelsel blijkt ook veel onduidelijk te zijn, blijkt uit onderzoek in opdracht van De Friesland Verzekeraar. Aan het onderzoek deden ruim duizend mensen mee.

Onderschatting

In het onderzoek werden de deelnemers onder andere gevraagd om te schatten hoeveel een heupoperatie kost. Acht van de tien Nederlanders onderschatten het bedrag aanzienlijk. 38 procent zet in op 6.000 euro, terwijl 42 procent denkt dat de ingreep 13.000 euro kost. Een heupoperatie kost werkelijk ongeveer 22.000 euro, wat flink meer is dan de ondervraagden denken. Hetzelfde geldt voor de kosten van de behandeling van een gebroken arm. 63 procent van de deelnemers schat de kosten op 2.000 euro, terwijl de werkelijke kosten bijna twee keer zo hoog liggen.

Nederlanders blijken de kosten niet alleen te onderschatten, ze hebben ook minder over voor de medische ingrepen. De behandeling van een gebroken arm kost ongeveer 4.000 euro, maar gemiddeld heeft de Nederlander en slechts 192 euro voor over. Een ambulancerit mag van de ondervraagden gemiddeld 57 euro kosten, terwijl een ritje daadwerkelijk 835 euro kost.

Rolverdeling onduidelijk

Naast het slechte beeld van medische kosten blijken Nederlanders ook niet op de hoogte van de rolverdeling binnen het nieuwe zorgstelsel. Het onderzoek laat zien dat slechts 54 procent van de Nederlanders weet dat de hoogte van de premie bepaald wordt door de zorgverzekeraars. Ongeveer een derde van de ondervraagden denkt onterecht dat de premie door de overheid bepaald wordt, 10 procent denkt dat het de taak van de branchevereniging is.

Dat de overheid verantwoordelijk is voor het samenstellen van het basispakket weet iets meer dan de helft van de Nederlanders. 34 procent van de ondervraagden denkt dat de zorgverzekeraars bepalen en 13 procent noemt de branchevereniging verantwoordelijk. Wie de hoogte van het eigen risico bepaalt blijkt ook onduidelijk. Ongeveer een derde van de Nederlanders weet niet dat de overheid hier over gaat.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!