Zorggebruik wordt onderschat

Nederlanders zijn zich vaak niet bewust van het feit dat zij van zorg gebruik maken en de kosten die daarbij komen kijken. Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat Nederlanders die zeggen het afgelopen jaar geen gebruik te hebben gemaakt van zorg daar vaak onterecht van uitgaan.

Gebruik van zorg

Tijdens het onderzoek, dat in opdracht van Zilveren Kruis Achmea gehouden werd, gaf één op de vijf ondervraagden aan het afgelopen jaar niet van zorg gebruikt gemaakt te hebben. Van deze groep ondervraagden blijkt ruim tachtig procent onbewust niet de waarheid te vertellen. Na navraag van de onderzoekers blijkt dat deze ondervraagden toch minimaal één maal een huisarts, tandarts of apotheek bezocht hebben. Van de groep ging 61% naar de tandarts, 32% naar de huisarts, 32% naar een apotheek en een klein percentage naar het ziekenhuis.

Volgens een woordvoerder van Zilveren Kruis Achmea associëren veel mensen zorg met naar het ziekenhuis gaan. Een bezoek aan bijvoorbeeld een fysiotherapeut wordt door verzekerden niet als zorg gezien, omdat zij niet ernstig ziek zijn. Vaak is een doktersafspraak zo voorbij en soms volgt er ook helemaal geen behandeling, maar toch is de huisarts een zorgaanbieder waarvoor iedereen verzekerd is. Er zijn maar weinig Nederlanders die in een jaar tijd geen enkele keer van zorg gebruik maken, omdat bijvoorbeeld de tandartscontrole ook een zorgdienst is.

Kosten van zorg

Iemand die bij Zilveren Kruis Achmea verzekerd is verbruikt jaarlijks gemiddeld € 2292,- aan zorg. Hierin is een duidelijk verschil te zien tussen mannen: € 2117,- en vrouwen: € 2467,-. Van de ondervraagden denkt tweederde echter dat zijn of haar zorgkosten minder dan € 1000,- bedragen. Slechts een gering percentage van de Nederlanders (16%) schat hun jaarlijkse kosten tussen de € 1000,- en € 5000,-. Volgens de woordvoerder van Zilveren Kruis Achmea klopt het idee dat verzekerden veel betalen, maar weinig van de zorgverzekeraar terugkrijgen dan ook niet.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!