Zorgfraude voor miljoenen

Uit een grootschalig onderzoek van de researchredactie van RTL nieuws is gebleken dat ziekenhuizen en privéklinieken jaarlijks onterecht 50 tot 180 miljoen euro declareren bij zorgverzekeraars. Het gaat dan onder andere om behandelingen die vanuit medisch oogpunt onnodig zijn, bijvoorbeeld ooglidcorrecties of de behandeling van spataderen. Dit soort onterechte declaraties zouden zo’n 20.000 keer per jaar voorkomen.

Artsen wisselen tips uit

In het onderzoek is ook naar voren gekomen dat artsen in opleiding al met deze fraude in aanraking komen. Zelfs onder artsen worden tips uitgewisseld hoe zij dusdanig kunnen declareren zodat het het meeste geld oplevert. Het wordt door diverse anonieme bronnen bevestigd dat dit gebeurt.

Ligdagfraude en dubbele delaraties

De Nederlandse Zorgautoriteit kreeg in de afgelopen maanden melding van meer dan 200 onterecht gedeclareerde ziekenhuisbehandelingen. Een voorbeeld van zo’n geval was een declaratie van 6.000 euro voor opname en overnachting in het ziekenhuis. De betreffende patiënt was echter nog dezelfde dag van de behandeling weer naar huis gestuurd. Een ander voorbeeld is dat van een patiënt die een hartfilmpje kreeg van een paar uur. Maximale kosten van zo’n behandeling: 400 euro. De arts declareerde echter 3.000 euro voor een hele dag verpleging inclusief specialistische zorg. Het gaat dus om diverse vormen van fraude in de zorg. Naast deze ligdagfraude, komen er ook dubbele declaraties voor, bijvoorbeeld bij zwangerschapsbegeleiding. Daarnaast zijn er ook veel te hoge declaraties en declaraties voor zorg die niet eens heeft plaatsgevonden. Miljoenenfraude dus, waarvan de belastingbetaler en premiebetaler de dupe zijn.

De Tweede Kamer

Minister Schippers van Volksgezondheid, blijkt al meer dan een jaar over deze informatie te beschikken, maar heeft het rapport nooit afgerond. Nadat er in de media diverse berichten over de zorgfraude aan het licht kwamen, heeft de Tweede Kamer om het rapport van de minister gevraagd. Aanstaande dinsdag zal er in de Tweede Kamer gedebatteerd worden over de miljoenenfraude in de zorg.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!