Zorgakkoord nog steeds niet rond, hoofdlijnen wel duidelijk

Afgelopen dinsdagavond zijn de regeringspartijen, staatssecretaris Van Rijn, de heer Dijsselbloem, D66, SGP en de ChristenUnie deels tot een overeenstemming gekomen tijdens de onderhandelingen omtrent de verzachting van de bezuinigingen op de langdurige zorg. De betrokken partijen zijn er echter nog niet helemaal uit. Er wordt nog onderhandeld en gesproken over de eis van de VVD en minister Schippers dat verzekeraars zorgaanbieders meer kunnen selecteren op prijs en kwaliteit en dus wordt er nog verder gepraat.

Per 2015 gaat de langdurige zorg voor thuiswonende hulpbehoevenden overgeheveld worden naar de gemeenten. Maar in plaats van 1,5 miljard euro gaat er nu 1,3 miljard bezuinigd worden dankzij financiële meevallers van het afgelopen jaar. Vanaf 1 januari 2015 worden de bezuinigingen beperkt met 350 miljoen euro. In 2016 zal het om een bedrag van 300 miljoen gaan en de jaren daarna blijft de beperking op de bezuinigingen 200 miljoen. Dit betekent dat in de nieuwe kabinetsplannen er op een zorgbudget van 8 miljard euro vanaf 2017 jaarlijks 1,3 miljard bezuinigd gaat worden.

Afzwakking bezuinigingen

De gemeenten en zorgverzekeraars krijgen een grotere verantwoordelijkheid voor de hulp die mensen thuis krijgen. Deze verantwoordelijkheid zal plaats gaan vinden op 3 nieuwe beleidsvelden: de Jeugdwet,m langdurige zorg (AWBZ), WMO en de Participatiewet. De instellingszorg zal bijvoorbeeld worden beperkt tot 200.000 mensen. De verzachting van de bezuinigingen gaat deels gebruikt worden om de drempel voor verpleeg- en verzorgingshuizen voor bijvoorbeeld dementerenden te verlagen. Deze mensen kunnen dan eerder in zo’n instelling terecht. Het merendeel wordt echter besteed aan de dagbesteding van de huidige cliënten, zodat deze blijven bestaan. Ook gaat een klein deel van de verzachting van de bezuinigingen naar de thuiszorg en wordt er eenmalig een bedrag van 60 miljoen euro in 2015 besteed aan de jeugdzorg.

Onenigheid over eis VVD

Echter wil de VVD en minister Schippers hiervoor in ruil dat de vrije keuze in de ziekenhuiszorg geschrapt gaat worden, zo verklaren ingewijden gisteravond tegenover het persbureau Novum. Schippers stelde eerder ook al voor om zorgverzekeraars meer ruimte te geven om geen zorg te vergoeden als die wordt geleverd door ziekenhuizen waar geen contract mee is afgesloten. De VVD eist dat de drie oppositiepartijen instemmen met het plan van Schippers. Op dit moment is er namelijk nog geen meerderheid hiervoor in de Eerste Kamer. In ruil daarvoor gaat de grootste coalitiepartij akkoord met het extra geld voor de zorgtaken die volgend jaar aan de gemeenten zullen worden overgedragen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!