Zittend werken schaadt gezondheid

Iedereen weet dat stilzitten niet zo goed voor de gezondheid is. Maar hoe zit het met werknemers die urenlang stilzitten achter hun computer? Volgens TNO brengt stilzitten enorme gezondheidsrisico’s met zich mee. Zelfs bij voldoende beweging per dag. TNO adviseert het ministerie van Volksgezondheid tot actie over te gaan.

Gevolgen van lang zitten

Een overgroot deel van 63% van alle werknemers brengt de werkdag zittend door. Hier is verder nooit veel aandacht aan besteed in de zin van dat het ongezond zou kunnen zijn. De gevolgen zittend werken zijn onder andere een verhoogde kans op sterfte en chronische ziekten. Dit geldt voor alle werknemers, ongeacht of zij dagelijks aan beweging doen of niet.TNO geeft aan dat de gezondheidsrisico’s van het lang zitten even hoog zijn als van roken.

Beweegnorm

Sinds het jaar 2000 meet TNO met de Monitor Bewegen en Gezondheid ieder jaar hoeveel Nederlanders voldoen aan de normen voor gezonde beweging. De beweegnorm verschilt sterk onder de verschillende leeftijdsgroepen. Zo voldoet 45% van de jeugd onder 18 jaar aan de beweegnorm. Bij volwassenen en ouderen ligt het percentage hoger, namelijk 67% en 55%. Voor de indicatie van deze beweegnorm hanteert de overheid de zogeheten combinorm.

Medewerkers motiveren te bewegen

In het nog onbekende Nationaal Preventie Plan adviseert TNO het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een actieve leefstijl samen met het zo min mogelijke stilzitten extra te promoten. Als medewerkers elkaar motiveren om meer te bewegen kan iedereen elkaar helpen om samen een gezondere levensstijl op te bouwen. Collega’s kunnen elkaar bijvoorbeeld motiveren om de trap te nemen en tijdens de pauze te gaan wandelen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!