Zilveren Kruis populairste zorgverzekering 2014

Uit onderzoek van Zorgverzekering.net is gebleken dat Zilveren Kruis de populairste zorgverzekering van 2014 is. 15% van de mensen die al een zorgverzekering voor 2014 heeft, kiest voor de zorgverzekering van het Zilveren Kruis.

Van degenen die al een keus hebben gemaakt voor hun zorgverzekering in 2014 (zowel blijvers als overstappers), heeft 15% op dit moment al gekozen voor Zilveren Kruis Achmea. 9% heeft gekozen voor CZ en nog eens 9% voor VGZ. 6% van de al gemaakte keuzes gaat naar Menzis. 5% kiest voor Anderzorg. Univé, CZdirect en Zekur krijgen elk 4% van de verzekerden die al gekozen hebben.Infographic 4

Zorgverzekering.net hield een peiling onder 510 respondenten. Hieruit bleek dat 54% van de respondenten nog geen zorgverzekering voor 2014 heeft gekozen. Van degenen die al wel een keus hebben gemaakt, stapt 13% over naar een andere zorgverzekering.

Er zijn een aantal redenen om voor een bepaalde zorgverzekering te kiezen. De reden die het meest wordt genoemd, is prijs: 63% van de mensen geeft aan dat prijs een reden is om voor een bepaalde zorgverzekering te kiezen. Ook dekking speelt een belangrijke rol: 56% geeft dit als reden op. 37% noemt service ook een belangrijke reden voor de keuze van een zorgverzekering in 2014.

Twijfelaars

Van degenen die nog geen zorgverzekering voor 2014 hebben gekozen, is maar liefst 56% van plan om over te stappen. Hiervan heeft 67% ook nog geen verwachting voor welke zorgverzekering hij/zij zal gaan kiezen in 2014. Dat betekent dat er dit jaar nog veel twijfelaars zijn die hun keuze voor een zorgverzekering in 2014 nog moeten maken.

Tot en met 31 december hebben consumenten de tijd om hun huidige zorgverzekering op te zeggen. De meeste mensen gaven aan dat zij verwachten in de tweede week van december hun keus te kunnen maken (34%). 16% verwacht dit in de eerste week van december al te doen. 26% denkt in de derde week van december een definitieve keus te kunnen maken en 24% verwacht pas in de 4e week van december over te gaan stappen. Dat betekent dat er veel twijfelaars zijn, die in de laatste maand nog door verzekeraars kunnen worden overgehaald. Zorgverzekeraars doen er goed aan om hierop in te spelen.

Verklaring

De flinke verlaging van de premies en de beperkingen in de zorgpolissen wat betreft keuzevrijheid kunnen eraan bijdragen dat consumenten hun overstap naar een andere zorgverzekering voor 2014 langer uitstellen. Enerzijds gaan consumenten minder betalen bij alle zorgverzekeraars, anderzijds worden zij bij veel zorgverzekeraars beperkt in de keuze voor een ziekenhuis of zorgaanbieder. Dit kan een mogelijke verklaring zijn voor het feit dat consumenten hun overstap langer uitstellen.

Blijvers

Door degenen die niet zullen overstappen van zorgverzekering in 2014, worden een aantal redenen genoemd waarom zij besloten hebben om niet over te stappen. 53% van de ondervraagden geeft aan tevreden te zijn over de huidige zorgverzekering en daarom te blijven. Daarnaast zien de blijvers weinig verschil met andere zorgverzekeringen: 22% noemt dit als reden om niet over te stappen. Maar liefst 30% geeft aan het te veel moeite te vinden om over te stappen naar een andere zorgverzekering.

* Dit onderzoek werd gehouden onder 510 respondenten met een gemiddelde leeftijd van 30 jaar. Hiervan was 40% man en 60% vrouw. De groep respondenten was over het algemeen hoogopgeleid: 57% had een hoogst afgeronde opleiding op WO niveau, 27% op HBO en 16% was opgeleid op MBO niveau of lager.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!