Ziekenvervoer uit basisverzekering in 2015

Mogelijk verdwijnt het ziekenvervoer vanaf 2015 uit de basisverzekering, dat wil het Zorginstituut Nederland. Het vervoer van blinden, slechtzienden en rolstoelgebruikers wordt dan alleen nog toegankelijk voor nierpatiënten en kankerpatiënten. Mensen die blind of slechtziend zijn, of die in een rolstoel zitten, zouden deze zorg dan via de WMO moeten aanvragen bij de gemeente, om naar het ziekenhuis of zorginstituut vervoerd te worden om hun behandeling te ondergaan. Het gaat hier om een advies van Zorginstituut Nederland aan minister Schippers. Pas wanneer er meer bekend wordt over de invulling van het basispakket van de zorgverzekering, zal ook over de vergoeding van ziekenvervoer meer bekend worden gemaakt.

Op tijd aanwezig voor een behandeling

Wanneer deze wijzigingen worden doorgevoerd, zou dat een besparing moeten opleveren van 33 miljoen euro. Wanneer mensen echter beroep moeten doen op de gemeenten voor hun vervoer, dan zal het gaan om regiotaxi’s, al zijn deze voor ziekenvervoer niet geschikt. Patiënten moeten op tijd aanwezig zijn in het ziekenhuis om hun behandeling te ondergaan, de kans is zeer aanwezig dat dat niet lukt, omdat regiotaxi’s een grote tijdsmarge hebben.

Hoge kosten voor vervoer

Op tijd komen is niet het enige probleem dat ontstaat wanneer ziekenvervoer uit de basisverzekering wordt gehaald. Hulpbehoevende patiënten komen op deze manier voor hoge vervoerskosten te staan. Ouderen en chronisch zieken behoren in 2015 al tot de groep waarop flink bezuinigd gaat worden. Door nu ook nog het ziekenvervoer uit de basisverzekering te halen wordt deze groep nog harder getroffen.

Regiotaxi’s

Ook de regiotaxi’s zien het voorstel niet zo zitten. Nu vindt er juiste goede samenwerking plaats, maar zij zijn bang dat dit door deze overheveling niet meer het geval zal zijn, mogelijk omdat zij niet kunnen voldoen aan de verwachtingen vanwege het gegeven dat regiotaxi’s niet geschikt zijn voor ziekenvervoer.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!