Ziekenhuisopname en uw zorgverzekering

Bij gezondheidsproblemen bezoekt u doorgaans in eerste instantie uw huisarts. Het kan zo zijn dat uw huisarts u doorverwijst naar het ziekenhuis. In spoedgevallen wordt de huisarts vaak overgeslagen en gaat u meteen naar het ziekenhuis. In zulke gevallen is er geen tijd om na te denken over eventuele kosten en vergoedingen, waardoor u achteraf soms voor (vervelende) verrassingen komt te staan. Hier onder een overzicht van kosten en vergoedingen bij ziekenhuisopname.

Vergoeding

Ziekenhuisopname wordt volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. Onder deze vergoeding vallen (ééndags- of meerdaags) verblijf, verpleging en verzorging. Ook bijbehorende paramedische zorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen horen hierbij. Bij diverse zorgverzekeraars kunt u ook een ‘Comfort pakket’ afsluiten, waarmee u ook een vergoeding krijgt voor wat extra luxe tijdens uw ziekenhuisverblijf. Denk hierbij aan bijvoorbeeld televisie, telefoon en internet.

Voorwaarden

Aan de vergoedingen die verzekeraars bij ziekenhuisopname bieden zitten een aantal voorwaarden. Uw opname wordt volledig vergoed als u verblijft in een ziekenhuis dat een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Raadpleeg uw verzekeraar om na te gaan welke ziekenhuizen bij u in de omgeving dat zijn. Mocht u in een ziekenhuis verblijven waar uw verzekeraar geen contract mee heeft, kan het zo zijn dat u slechts de helft van de kosten vergoed krijgt. Ook voor ziekenhuisopname in het buitenland gelden speciale voorwaarden. U heeft ook altijd een verwijzing van uw huisarts of een medisch specialist nodig als u in aanmerking voor een vergoeding wilt komen.

Eigen risico

In tegenstelling tot een bezoek aan uw huisarts geldt bij ziekenhuisopname het eigen risico. Dit betekent dat de gemaakte kosten eerst uit uw verplicht eigen risico betaald worden. Het verplicht eigen risico is dit jaar €350,- en geldt voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder. Als u naast het verplicht eigen risico ook een vrijwillig eigen risico heeft, worden de kosten vervolgens daarmee betaald en afsluitend pas vanuit de vergoeding van uw verzekeraar.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!