Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

De wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) is voor mensen met een chronische ziekte of handicap die vaak extra kosten hebben door hun aandoening. Om deze tegemoetkoming te krijgen hoeft u zelf geen aanvraag de doen, het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stuurt u automatisch een bericht. Hoe hoog de bijdrage is, hangt af van uw inkomen en de zorg die u gebruikt.

Voldoen aan criteria

Om voor een algemene tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet u aan een aantal punten voldoen. Zo moet u een Nederlandse zorgverzekering en een indicatie voor langdurige AWBZ-zorg hebben. Daarbij moet u langdurig hulp bij het huishouden via de Wmo ontvangen. Ook als u in een ziekenhuis voor bepaalde aandoeningen bent behandeld of revalidatiezorg in of door revalidatiecentra ontvangt, komt u in aanmerking. Tot slot kunt u een tegemoetkoming krijgen als u fysio- of oefentherapie voor bepaalde aandoeningen ontvangt en bepaalde medicijnen intensief gebruikt. Welke tegemoetkoming u krijgt, hangt af van vier pijlers.

Algemene tegemoetkoming in verband met gezondheidsproblemen

Allereerst is er de algemene tegemoetkoming in verband met gezondheidsproblemen. Hiervoor komt u in aanmerking als u veel gebruik maakt van zorg en een chronische ziekte of handicap en een laag inkomen heeft. U krijgt dan een jaarlijks vast bedrag – dat varieert van €153 tot maximaal € 510 – om uw extra kosten te compenseren. Hoeveel uw tegemoetkoming precies is, hangt af van de hoeveelheid zorg die u ontvangt, uw leeftijd en uw inkomen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) keert deze tegemoetkoming jaarlijks uit.

Lagere eigen bijdragen voor zorg en hulp

Ten tweede bestaat er de lagere eigen bijdragen voor zorg en hulp. U krijgt als het ware korting op de eigen bijdragen voor de AWBZ (zorgkantoor) en de Wmo (gemeente). De eigen bijdrage voor zorg, hulp, begeleiding en verblijf vanuit de AWBZ en de Wmo is sinds 2009 namelijk niet meer aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Deze eigen bijdragen zijn ter compensatie verlaagd met vaste percentages voor verschillende groepen zorggebruikers.

Ouderen en arbeidsongeschikten

Daarnaast zijn er aanvullende maatregelen voor ouderen en arbeidsongeschikten. Dit geldt voor mensen die meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Het UWV keert de tegemoetkoming uit.

Fiscale aftrek van specifieke zorgkosten

Tot slot is er de fiscale aftrek van specifieke zorgkosten. Als u kan aantonen dat u veel heeft uitgegeven aan zorg, hulpmiddelen en voorzieningen dan komt u in de meeste gevallen in aanmerking voor de aftrek van specifieke zorgkosten. Hiervoor geeft u zelf de kosten op bij de aangifte van uw inkomstenbelasting.

CAK bekijkt uw inkomen

Om uiteindelijk een tegemoetkoming te ontvangen, hoeft u niet veel te doen. De Belastingdienst geeft namelijk uw inkomensgegevens door aan het CAK, waarna het CAK vooral let op uw inkomen en uw zorggebruik in het voorgaande jaar. Het CAK keert achteraf de algemene tegemoetkoming in één keer uit. U ontvangt dus de tegemoetkoming van 2012 pas in november 2013.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!