Wat voor type zorgverzekeringen zijn er?

Woon of werk je in Nederland dan ben je verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Dit geldt dan met name voor de basisverzekering, hiervoor zijn een aantal mogelijkheden, die we hieronder beschrijven. Daarnaaast bestaat de mogelijkheid om een aanvullende verzekering toe te voegen afhankelijk van de zorgvraag die je zelf verwacht en of nodig hebt.

  • De naturapolis
  • De restitutiepolis
  • De budgetpolis
  • De combinatiepolis

Het verschil tussen de eerste twee polissen, is de dekking van behandelingen, en of de verzekerde de behandeling eerst zelf moet vergoeden. Meestal zijn naturapolissen goedkoper dan restitutiepolissen. Wie het beste van beide werelden wil, kan ervoor kiezen een combinatiepolis af te sluiten. Naturapolis Bij een naturapolis hebben zorgverzekeraars contracten gesloten met diverse zorgaanbieders. Dit zijn de zogenaamde gecontracteerde zorgaanbieders. Verzekerden hoeven bij deze zorgaanbieders niet zelf (tussentijds) eerst hun behandelingskosten voor te schieten aan de zorgaanbieder. De zorgaanbieder regeld dit rechtstreek met de zorgverzekeraar. Door onderlinge afspraken kan de prijs laag blijven. De premie per maand is vaak lager dan bij de restitutiepolis. Wel mogen verzekerden alleen maar kiezen uit een lijst van zorgaanbieders waarmeee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. De vrije zorgkeuze is dus nogal beperkt. Indien je als verzekerde toch besluit om gebruikt te maken van zorg die niet is gecontracteerd, zal er sprake zijn van een eigen bijdrage. De zorgverzekeraar zal in dit geval niet alle zorgkosten betalen maar veelal maar 75% van het contracts tarief. Budget (natura)polis Een budgetpolis is een uitgeklede naturapolis. De budgetpolis beperkt het aantal zorgverleners waarmee én beperkt het aantal behandelingen waarvoor een overeenkomst is afgesloten. Doordat het aanbod gecontracteerde zorg minder is, kunnen zorgverzekeraars betere afspraken maken met de zorgverleners. Tevens geldt dat voor niet-gecontracteerde zorg een veel lagere vergoeding geldt dan die bij de standaard naturapolis. Doordat het aantal zorgverleners waarmee een contract is gesloten beperkter is, is de kans dus groter dat u met kosten voor eigen rekening geconfronteerd wordt. Voorbeelden van budgetpolissen zijn: Menzis Budget Bewust, Univé Zekur en Zilveren Kruis Beter Af Selectief. Restitutiepolis Bij een restitutiepolis heb je als verzekerde de vrij keus waar je je zorg zou willen genieten. Dit betekend in de praktijk dat je bij vrijwel alle ziekenhuizen terecht kunt. De zorgverzekeraar heeft bijna alle zorgaanbieders gecontracteerd. Als verzekerde moet je bij niet gecontracteerde zorg, de behandelinskosten zelf voorschieten. Middels een declaratie van de zorgkosten aan de zorgverzekeraar kun je deze kosten weer terug krijgen. Daarbij wordt 100 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief vergoed. Echter, in sommige gevallen kan het zijn dat ook bij een restitutiepolis een eigen bijdrage wordt gevraagd voor niet-gecontracteerde zorg. Hoewel de zorgverzekeraar 100 procent van het gecontracteerde, wettelijke of marktconforme tarief vergoed, kan het zijn dat de niet gecontracteerde zorgaanbieder een hoger tarief hanteert. In dat geval moet de verzekerde alsnog een klein deel zelf betalen. Variant op de restitutiepolis, de zuivere restitutiepolis Alleen bij deze polis kun je als verzekerde terecht bij alle zorgaanbieders en worden de behandelingen volledig verged. Het is raadzaam om bij de zorgverzekeraar na te gaan of er sprake is van een zuivere restitutiepolis, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan. De natura- en restitutiepolis gecombineerd Deze polis wordt ook wel combinatiepolis genoemd. Als je kiest voor een combinatiepolis heb je vrije zorgkeuze. Dat betekent dat je altijd zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat, de vrije artsenkeuze. Je krijgt je hele rekening vergoed behalve je eigen risico. Het eigen risico dat betaal je altijd zelf, wel kun je de hoogte van het eigen risico zelf kiezen, vanaf het bedrag van EUR 385,-. Het is echter wel altijd van belang om te kijken naar de contracten die je zorgverzekeraar met de zorgverleners heeft afgesloten. Alleen bij een gecontracteerde zorgverlener, krijg je je hele rekening vergoed. Bij niet-gecontracteerde zorgverlener krijg je slechts een marktconform bedrag vergoed.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!