Waarom stappen senioren over van zorgverzekering?

In een enquête afgegeven en onderzocht door ANBO, de belangenorganisatie voor ouderen, zijn 1500 senioren gevraagd naar hun overstapgedrag op het gebied van zorgverzekeringen. Meer dan de helft van de ondervraagden heeft aangegeven dat keuzevrijheid van zorgaanbieders de belangrijkste reden voor hun zou zijn om over te stappen. Een derde van de senioren geeft aan dat de hoogte van de premies de belangrijkste reden zou zijn om een overstap te maken.

Slecht geïnformeerd

Verder blijkt uit het onderzoek dat senioren niet goed worden geïnformeerd over de zorgcontracten van de verzekeraars. Meer dan de helft geeft aan dat deze informatie niet aan hen gegeven is. Bijna dertig procent heeft zelf naar deze informatie gezocht of het aangevraagd, ten slotte gaf twaalf procent van de ondervraagde ouderen aan dat ze een brief hadden ontvangen van de zorgverzekeraars. Directeur van ANBO, Dianne van der Laan zegt hierover: ‘’Dat is een gemiste kans, zeker omdat deze groep aangeeft dit ontzettend belangrijk te vinden. Zorgverzekeraars moeten hier oog voor hebben.’’

Meeste ouderen stappen niet over

Over het algemeen wisselen senioren nauwelijks van zorgverzekering. Driekwart geeft aan (bijna) nooit overgestapt te zijn. Van deze groep mensen zegt vijftien procent dat niet te willen omdat ze bang zijn niet geaccepteerd te worden door de andere zorgverzekeraar. Op de vraag waarom bent u bang om niet geaccepteerd te worden, antwoordt 74 procent vanwege de leeftijd en 37 procent vanwege te hoge zorgkosten, bij bijvoorbeeld chronische ziekte. De acceptatieangst is enigszins terecht. Zorgverzekeraars mogen niemand weigeren voor een basisverzekering, maar wel voor aanvullende verzekeringen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!