Vraag naar chronische zorg neemt toe

Uit onderzoek van De Volkskrant blijkt dat de vraag naar zware zorg voor chronische patiënten de afgelopen 3 jaar is gestegen met 50 procent. Volgens de krant denken doktoren niet de langdurige zorg te behouden.

Toename

Uit de cijfers van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is gebleken dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van patiënten die licht zorg nodig hebben naar zware zorg. In 2009 waren bijna 80.000 cliënten die intensieve zorg nodig hadden. Vorig jaar was de vraag naar deze zorg opgelopen naar 180.000 mensen.

Oorzaken van stijging

Het CIZ bepaalt wie in aanmerking komt voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en zorg. Volgens het CIZ spelen er meerdere aspecten een rol bij deze kwestie. Het heeft ook te maken met vergrijzing in Nederland. Mensen hebben op latere leeftijd nu eenmaal intensieve zorg nodig. Daarnaast is het niet meer vanzelfsprekend dat de oudere generatie of gehandicapte van de familie thuis te verzorgen. Dit heeft te maken met de veranderde cultuur in Nederland.

Aanvraag naar zorg

De patiënt kan zelf een mantelzorger of een zorgaanbieder aanvragen. Het CIZ controleert 25% van de indicaties. De rest die niet gecontroleerd wordt, wordt door de artsen aangeleverd. Als er iets niet blijkt te kloppen of als de aanvraag afwijkt is van wat het CIZ weet van de patiënt, wordt er natuurlijk ingegrepen. Ouderenbond ANBO is niet verbaasd over de stijging van de chronische zorg aanvragen. Volgens de de bond is de enige oplossing om de zorg thuis beter te regelen zodat mensen niet gedwongen naar een zorginstelling moeten. Dan is een zwaardere indicatie ook niet noodzakelijk.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!