Volksgezondheid in gevaar door illegalen die geen medicatie kunnen betalen

Uit onderzoek van GGD Nederland blijkt dat duizenden illegalen in Nederland, die geen zorgverzekering hebben, de sinds januari ingestelde verplichte eigen bijdrage van vijf euro per recept niet kunnen betalen. Het gevolg is dat de zieke illegalen geen medicatie meer halen, ook al gaat het daarbij om besmettelijke ziektes.

Volksgezondheid in gevaar

Het grootste risico ligt vooral bij illegalen die een preventieve kuur tegen tuberculose nodig hebben. Deze kuur duurt ongeveer rond de zes maanden waarbij je dagelijks meerdere combinatiepillen moet slikken. Dit is financieel onmogelijk te betalen voor de illegalen. Daarnaast meldt Jelle Doosje, adviseur infectieziekten, dat dit soort patiënten door het laten liggen van hun tuberculose-medicatie zeer besmettelijk kunnen zijn en dus daarom een gevaar voor de volksgezondheid kunnen vormen.

Enorme kosten

De oorsprong van de ingestelde eigen bijdrage van vijf euro per recept komt voort uit de verhaling van de kosten van onverzekerde illegalen door huisartsen en apothekers op het College voor Zorgverzekeringen(CvZ). Deze kosten liepen zo hoog op, vorig jaar tot maar liefst 24 miljoen euro, dat daarom deze nieuwe maatregel is ingesteld.

Hulporganisaties bieden financiële steun

Door deze regeling geven hulporganisaties voor vluchtelingen de illegalen geld uit eigen pot zodat ze hun medicijnen alsnog kunnen aanschaffen. Uit onderzoek van het Breed Medisch Overleg (BMO) blijkt dat dit verstrekte bedrag inmiddels rond de 43.000 euro ligt. De middelen van de hulporganisaties zijn echter zeer beperkt en de pot raakt op deze manier erg snel op waardoor vluchtelingen alsnog hun toegang tot medicatie dreigen te verliezen.

Onopgelost

Minister Edith Schippers meldt dat ze van mening is dat de apothekers toch de noodzakelijke medicatie moeten meegeven aan de illegalen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen. Echter zou dat de apothekers ook vijf euro kosten per recept en daar zitten de apothekers niet op te wachten. Zij moeten dat geld afdragen aan het CvZ. Hierdoor is het probleem vooralsnog dan ook nog steeds niet opgelost.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!