Volgens NZa voldoende capaciteit langdurige zorg

Per 1 januari 2015 worden taken van de langdurige zorg van de overheid overgedragen naar zorgverzekeraars en de gemeenten. Naar aanleiding van eigen onderzoek concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit dat er voldoende capaciteit voor de langdurige zorg is de komende jaren. De NZa geeft aan dat de kans wel bestaat dat hulpbehoevenden gedwongen moeten verhuizen wanneer verzorgingshuizen en verpleegtehuizen moeten sluiten. De gedwongen sluiting van dergelijke zorginstellingen wordt veroorzaakt door de hervormingen in de zorg, waardoor minder mensen in zorginstellingen komen te wonen en eerder of langer zorg aan huis zullen ontvangen.. In principe verwacht de NZa geen capaciteitsproblemen op slechts vijf regio’s na. Het gaat daarbij om de regio’s Amsterdam, Utrecht, Groningen, Midden-Holland en Arnhem. In deze regio’s worden wel moeilijkheden verwacht omtrent de overhevelingen van de langdurige zorgtaken.

Lokale capaciteit

Volgens brancheorganisatie ActiZ is de NZa te snel in het trekken van haar conclusie. ActiZ beargumenteert dat juist gegeken moet worden naar de lokale capaciteit op het gebied van zorg en niet alleen naar de regionale capaciteit. De NZa heeft in haar onderzoek gefocust op de regionale capaciteit. Wanneer de zorg lokaal geregeld moet worden, zul je de analyses ook moeten baseren op lokale voorzieningen en mogelijkheden.

Sluiting tehuizen

Bovendien heb je bij het sluiten van verzorgings- en verpleegtehuizen niet alleen te maken met gedwongen verhuizingen van hulpbehoevenden. Deze zorginstellingen hebben ook een ondersteunende functie voor aanleunwoningen, waardoor zorg voor bewoners ook daar dichtbij is. Bovendien kunnen bewoners in de restaurants van de zorginstellingen eten, wanneer zij niet meer voor hun eigen eten kunnen zorgen maar verder nog prima thuis kunnen blijven wonen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!