Vijf zorgverzekeraars krijgen tik op de vingers van NZa

Vijf dochterondernemingen van Achmea hebben een boete ontvangen van 3,6 miljoen euro van de Nederlandse Zorgautoriteit. De verzekeraars in kwestie, Interpolis, Zilveren Kruis, OZF, Avero en Agis, hebben fouten gemaakt in hun administratie en hebben daarbij sinds 2011 gezamenlijk voor ongeveer een half miljard euro (op een totaal van 50 miljard) onvoldoende onderbouwd waaraan het is besteed.

Naast deze administratiefout in 2011 hadden de dochterondernemingen van Achmea, die hun administratie in grote lijnen delen, in 2009 en 2010 ook al hun jaarstaten niet op orde. Ook destijds hebben zij een waarschuwing ontvangen van de NZa, maar schijnbaar tevergeefs.

‘De fouten van de zorgverzekeraars zijn echter niet gemaakt om winst te behalen’, meldt een woordvoerster van de NZa. Het betrof rubriceringsfouten die zowel financiële voordelen als financiële nadelen hadden voor de verzekeraars. Echter gelden de boetes slechts voor de fouten uit 2011. Het is dan ook voor het eerst sinds de nieuwe zorgverzekeringwet in 2006 is ingevoerd dat de Nederlandse Zorgautoriteit boetes uitdeelt voor slechte administratie.

Verevening noodzakelijk

Een juiste administratie en rubricering is noodzakelijk, omdat zorgverzekeraars onderling geld verdelen om de risico’s te delen van dure polishouders zoals chronisch zieken en ouderen. Sommige verzekeraars hebben nou eenmaal relatief meer ongezonde polishouders dan andere verzekeraars. Verzekeraars met een gezond klantenbestand maken dan een deel van hun inkomsten over naar concurrenten met relatief veel ongezonde polishouders.

Deze zogenoemde verevening dient te voorkomen dat zorgverzekeraars ouderen en chronisch zieken gaan weren. De bedragen uit het waarborgfonds waarop verzekeraars recht hebben, worden vastgesteld op basis van de zorgkosten uit eerdere jaren. Daarom moeten verzekeraars bijhouden welke kosten ze per type patiënt hebben gemaakt.

Achmea heeft zich hier dus niet aan gehouden. De verzekeraar heeft voor sommige behandelingen bijvoorbeeld uitsluitend gemeld hoeveel er op voorhand aan zorg was ingekocht, in plaats van wat er uiteindelijk is gedeclareerd.

Geen gevolgen voor de klant

Achmea en haar dochterondernemingen erkennen hun fouten en betreuren dat. De zorgverzekeraars hebben maatregelen genomen zodat herhaling van dit incident in de toekomst kan worden voorkomen. Inmiddels zijn op aandrang van de NZa tevens de betreffende jaarstaten gecorrigeerd en goedgekeurd. De polishouders zullen volgens Achmea geen nadeel ondervinden van het incident.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!