Vergoeding medische screening bij adoptie

Adopteren is een weloverwogen keuze en een kindje adopteren uit het buitenland komt tegenwoordig steeds vaker voor. Mensen willen om verschillende redenen een buitenlands kindje. Wie een kind uit het buitenland adopteert, heeft met een hele hoop wetten en regeltjes te maken. U krijgt te maken met zowel de Nederlandse wetgeving, als de buitenlandse wetgeving. In de naleving van deze beide regels gaat veel tijd zitten. Het is een langlopend proces, waar veel tijd, moeite en geld in gaat zitten. Zo moeten in sommige gevallen u en uw kind beide een medische keuring doorstaan, waar gekeken wordt of u of uw kindje geen besmettelijke ziektes heeft.

Redenen voor adoptie

Er zijn verschillende redenen voor adoptie uit het buitenland. De voornaamste reden om te adopteren is dat bepaalde mensen van nature geen kinderen kunnen krijgen. Maar bijvoorbeeld ook om kinderen uit een Derde wereldland een beter leven te geven, ze uit de omstandigheden van het kindertehuis te halen. Ook kan Nederland te ‘dichtbij’ zijn, qua emotionele gevoelswaarde. Een andere cultuur in huis halen kan ook een reden zijn voor een buitenlands kindje. Men wil bijvoorbeeld de al bestaande kinderen in het gezin, andere culturen bij brengen. Ook de wens van een niet biologisch kind kan een reden tot adoptie zijn. Natuurlijk zijn er naast deze redenen, nog veel meer argumenten tot adoptie.

Wat vergoedt de verzekeraar?

Uw zorgverzekering kan bepaalde zaken voor u vergoeden omtrent adoptie. Zo zijn er bepaalde zorgverzekeringen die de medische keuring van uw kind vergoeden. Dit houdt in dat het buitenlandse kind, na aankomst in Nederland medisch onderzocht wordt. Dit wordt vaak ook al in het buitenland gedaan, voor het kindje naar ons land komt, maar in sommige omstandigheden is het verstandig om uw kind ook in Nederland nog te laten keuren. Vele zorgverzekeringen vergoeden helaas niet als het gaat om adoptie. Sinds 2012 is ook de eenmalige vergoeding voor adopteren van 3700 euro stop gezet. Het is zaak om goed uit te zoeken of en wat uw verzekering vergoedt als het gaat om adoptie. Let dan ook op of dit adoptie in Nederland of in het buitenland betreft.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!