Veranderingen in de zorgverzekering 2015

Een basiszorgverzekering is in Nederland voor iedereen verplicht. Alles wat door de overheid tot belangrijke basiszorg wordt gerekend, zoals de huisarts, apotheek of het ziekenhuis’zit in het basispakket. Elk jaar wordt het basispakket aangepast, ook dit jaar zijn er weer een aantal wijzigingen.

Kinder- en jeugdpsychiatrie verdwijnen uit basispakket

Vanaf 2015 zal de kinder- en jeugdpsychiatrie verdwijnen uit het basispakket. Deze zorg is voor kinderen met bijvoorbeeld autisme of schizofrenie of kinderen die seksueel misbruikt zijn. Vanaf volgend jaar zal de verantwoordelijkheid niet meer bij de zorgverzekeraar maar bij de gemeente liggen. De kwaliteit van de zorg zal dan afhangen van je woonplaats. De gemeentes mogen de zorg naar eigen inzicht inrichten. Ook de diagnose en behandeling van dyslexie zal uit het basispakket verdwijnen en overgeheveld worden naar de gemeente.

Wijkverpleging in basispakket

Wijkverpleging en persoonlijke verzorging zal bij de taken van de zorgverzekeraar gaan horen en niet onder het verplicht eigen risico vallen. Gemeentes zullen hen hierin ondersteunen. Mensen kunnen rechtstreeks of via hun huisarts of gezondheidscentrum in contact komen met een wijkverpleegkundige. Deze wijkverpleegkundige zal beoordelen wat de cliënt nodig heeft om langer thuis te blijven wonen. Het idee is dat ouderen, chronisch zieken en gehandicapten langer thuis kunnen blijven wonen. De toegang tot verzorgingstehuizen wordt strikter. Er zal ook meer zorg in het basispakket komen voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Doordat zorgverzekeraars en gemeenten meer taken op zich gaan nemen is het mogelijk om de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, die door iedereen wordt betaald over het belastbaar inkomen, te verlagen van 12,65 procent naar 9,65 procent.

Geriatrische zorg hoeft niet meer direct aan te sluiten

Geriatrische zorg is de zorg voor ouderen die na ziekenhuisopname extra zorg nodig hebben, dit betreft fysiotherapie, psychotherapie en maatschappelijk werk. Deze zorg hoeft vanaf 2015 niet meer direct aan te sluiten op het ziekenhuisverblijf, maar moet wel binnen een week. Ook zal het mogelijk zijn dat bepaalde patiënten met acute aandoeningen recht krijgen op geriatrische zorg. Uit een onderzoek in het ziekenhuis moet dan wel blijken dat deze zorg echt nodig is.

Wijziging in vergoeding van prenatale testen

De NIPT-test (niet-invasieve prenatale test) wordt vanaf 1 januari 2015 vergoed vanuit de basisverzekering nadat de zwangere vrouw een combinatietest heeft gedaan waarvan de uitslag een vergrote kans op een kindje met het syndroom van Down, Edwards of Patau aangeeft. Deze test wordt niet meer vergoed.  Vrouwen met een medische indicatie hoeven geen combinatietest te doen. Het verplicht eigen risico geldt niet meer bij prenatale diagnostiek.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!