Uniforme richtlijn tegen fraudeurs

De verschillende zorgverzekeraars hebben gezamenlijk een richtlijn opgesteld om maatregelen te treffen bij fraude. Branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) schrijft dat het van belang is om in geval van fraude passende maatregelen te treffen die zoveel mogelijk uniform zijn.

De besproken maatregelen zijn opgesteld in een richtlijn, zodat er voor de verzekeraars ruimte blijft om af te wijken van de opgestelde checklist. In geval van fraude hanteren zorgverzekeraars deze nieuwe checklist, die door twee personen moet worden beoordeeld. Bij het checken van de fraudeur moeten daarnaast alle verzwarende en verzachtende omstandigheden gewogen worden, om zo tot een heldere en eerlijke conclusie te komen. Mocht de fraude bijvoorbeeld georganiseerd zijn geldt dat als verzwarend, maar als iemand beperkt toerekeningsvatbaar is geldt dat als een verzachtende omstandigheid en zal een minder zwaar oordeel geveld worden.

ZN benadrukt dat de nieuwe richtlijn betrekking heeft tot maatregelen en dat men liever niet van sancties spreekt. Naast het opleggen van sancties moeten verzekeraars bijvoorbeeld ook anderen, bijvoorbeeld andere verzekeraars, kunnen waarschuwen voor de fraudeur. De doelstelling van ZN is dan ook niet om sancties tegen de fraudeur op te leggen, maar om maatregelen tegen fraude in het algemeen te nemen. Mogelijke maatregelen zijn onder andere het intern registreren van fraudeurs, het opzeggen van de verzekering of een verzoek tot vervolging.

Volgens ZN hebben zorgverzekeraars de afgelopen drie jaar ruim 18 miljoen euro aan fraude opgespoord, wat volgens de branchevereniging slechts het topje van de ijsberg is. Om fraude tegen te gaan werken zorgverzekeraars tot op Europees niveau samen op het gebied van informatie-uitwisseling, worden er regelmatig voorlichtingen gegeven en worden diverse soorten controles op het gebied van declaratie uitgevoerd. Met de nieuwe richtlijn hopen zorgverzekeraars dat de fraudeurs die door de controles heenglippen alsnog, op een uniforme manier, aangepakt kunnen worden.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!