Tabaks- en gemakszaken zorgden voor 17.000 doden in het afgelopen jaar

Uit recent onderzoek van Zorgverzekering.net blijkt dat in 2012 per tabaks- of gemakszaak jaarlijks zo’n 12 mensen van twintig jaar en ouder zijn overleden door een aan roken gerelateerde ziekte. In 2013 waren dat er naar schatting 11 per tabak- of gemakszaak, wat betekent dat het om een geschat totaal aantal gaat van 16.569 doden als gevolg van roken.

In deze cijfers zijn nog niet de effecten van passief roken meegenomen, waardoor het werkelijke aantal vermoedelijk hoger is. De jaarlijkse sterfte door passief roken wordt op dit moment geschat op enkele duizenden gevallen per jaar door hartaandoeningen en enkele honderden door longkanker.

In 2012 rookte ongeveer 26% van alle Nederlanders van 15 jaar en ouder wel eens of dagelijks. Mannen in Nederland roken iets meer dan vrouwen, namelijk 27 procent tot respectievelijk 25 procent.

Cijfers sterfgevallen door roken

Het CBS en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu) hebben berekend dat er in 2012 in totaal 18.858 mensen van 20 jaar en ouder in Nederland zijn overleden aan de directe gevolgen van roken. Uit onderzoek van TZN (brancheorganisatie en tabaksgroothandel) bleek dat er datzelfde jaar in Nederland in totaal 12,0 miljard stuks sigaretten en 8,6 miljard gram kerftabak is verkocht. Ondanks dat er in 2013 een lichte daling in de verkoop van sigaretten en kerftabak heeft plaatsgevonden tot 10,3 miljard stuks sigaretten en 7,8 miljard gram aan kerftabak die dat jaar zijn verkocht is het hiermee geschatte aantal van 16.569 sterfgevallen in 2013 door roken nog steeds schrikbarend hoog. Dit houdt tevens in dat er in het afgelopen jaar naar schatting ongeveer een kleine 11 mensen per zaak per jaar zijn overleden door roken, wat neerkomt op 1381 doden per maand door de tabaks- en gemakszaken.

Accijnsverhoging werkt niet

Daarnaast blijkt de accijnsverhoging van de overheid op sigaretten en kerftabak niet te werken. Terwijl het grootste deel van alle pakjes shag in ons land wordt geproduceerd blijkt uit onderzoek van TNS Nipo dat maar liefst één op de vijf pakjes shag over de grens wordt gekocht.

De accijnsopbrengsten uit tabakswaren in de maanden januari en februari zijn vergeleken met dezelfde maanden vorig jaar aanzienlijk gedaald. In februari is er in 2013 in totaal voor 182,1 miljoen euro aan accijnzen opgehaald, een daling van bijna 13,6 miljoen euro en de opbrengsten van accijnzen op rookwaren is in januari 2013 met bijna 13,8 miljoen euro euro gedaald. Dit levert de schatkist dus juist een stuk minder op dan vorig jaar terwijl volgens het Trimbos-instituut het aantal rokers in ons land nagenoeg stabiel is.

* Deze cijfers zijn gebaseerd op de door TZN geschatte verkoop van sigaretten en kerftabak in 2013, het aantal sterfgevallen door roken in 2012 die doorberekend zijn naar 2013 waarbij het aantal van 1.550 tabaks- en gemakszaken behouden is gebleven.

** Kanttekening: na verder onderzoek is gebleken dat het genoemde aantal van 17.000 betrekking heeft op het totaal aantal doden door roken in 2013. In 2012 waren de tabaks- en gemakszaken verantwoordelijk voor 19% van de totale tabaksverkoop. In 2013 zal dit percentage naar schatting ongeveer gelijk zijn geweest. Dat betekent dat de tabaks- en gemakszaken in verband zouden kunnen worden gebracht met zo’n één vijfde van het totale aantal doden van 17.000, wat neerkomt op 3.400 doden door tabaks- en gemakszaken in plaats van de eerder genoemde 17.000.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!