Strenger toezicht op zorginstellingen bij vaststellen diagnose

Ruim twintig zorgaanbieders in Nederland worden onder verscherpt toezicht gesteld omdat de instellingen de zorgbehoefte van patiënten ernstiger deden voorstellen dan het geval was. Uit onderzoek blijkt dat het ziektebeeld van patiënten vaak ernstiger werd beschouwd dan dat het daadwerkelijk was, waardoor de zorginstellingen in sommige gevallen meer geld hebben ontvangen.

De maatregel om de vele zorginstellingen strenger te controleren is per 1 januari ingegaan meldde het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het toezicht moet er voor zorgen dat de zorgbehoefte voor patiënten in zorginstellingen niet ernstiger wordt voorgesteld en er dus meer geld wordt ontvangen. De instellingen mogen komende tijd niet meer zelf inschatten welke en hoeveel zorg een patiënt nodig heeft. Volgens het CIZ staat niet vast dat de instellingen met opzet gehandeld hebben.

Strenge aanpak

Het is voor het eerst dat zorginstellingen strenger worden gecontroleerd. De nieuwe maatregel is een onderdeel van de aanpak die staatssecretaris Van Rijn eind vorig jaar aankondigde. Toen bleek uit onderzoek dat sommige zorginstellingen zwaardere diagnoses stelden.

Volgens een woordvoerder van het CIZ hoeft het niet te betekenen dat er is gefraudeerd. ‘Het systeem is ingewikkeld en voor de zorgaanbieders is het soms moeilijk te beoordelen hoeveel zorg een patiënt nodig heeft’, zegt een woordvoerder van het CIZ.

Honderden diagnoses

Bij honderden patiënten is de verkeerde diagnose gesteld. Vooral in de psychiatrie is dit vaak het geval geweest. Eind november meldde het CIZ al dat zij meer toezicht zou gaan houden bij zorginstellingen. In de eerste maand van 2014 zijn al 23 instellingen onder toezicht gesteld.

Het probleem onder de zorginstellingen is al langer bekend. Uit een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Psychologen bleek dat psychologen vaak bewust een stempel op de patiënten drukken die een ernstige diagnose inhoudt. Meer dan vier op de tien psychologen zou te maken hebben gehad met het vaststellen van een ‘zwaardere’ diagnose.

Vergoeding verzekeraar

De reden dat deze methode onder veel zorginstellingen wordt toegepast is de vergoeding van de verzekeraar. De desbetreffende therapie die een patiënt nodig heeft, wordt bij een ‘mindere’ diagnose vaak niet vergoed. Als de diagnose ernstiger blijkt te zijn, is dit vaak wel het geval. Soms zou dit noodzakelijk zijn, omdat de patiënt anders niet de hulp zou krijgen die zij nodig heeft.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!