Stijging betalingsregelingen zorgverzekering door hoog eigen risico

Het aantal Nederlanders dat een betalingsregeling heeft met hun zorgverzekeraar is volgens het AD sinds 2012 vervijfvoudigd. Zorgverzekeraar VGZ heeft meer dan 250.000 betalingsregelingen lopen. De grootste reden voor deze stijging is dat verzekerden het eigen risico niet meer kunnen betalen.

Betalingsregelingen

VGZ heeft ruim 250.000 betalingsregelingen lopen voor het eigen risico, een stijging van 67 procent ten opzichte van vorig jaar. Ook bij het Zilveren Kruis is het aantal betalingsregelingen met 80.000 gestegen, deze verzekeraar heeft nu 240.000 regelingen met verzekerden lopen. Frank Elion, directeur van VGZ, meldt dat patiënten met een doorverwijzing van de huisarts niet meer naar het ziekenhuis gaan en dat medicijnen niet worden opgehaald. Dit is volgens hem allemaal te wijten aan de hoogte van het eigen risico.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat de verzekerde zelf moet betalen, voordat de kosten door de zorgverzekeraar worden vergoed. De hoogte van het verplichte eigen risico wordt wettelijk vastgesteld. Dit verplichte eigen risico kan verhoogd worden met een vrijwillig eigen risico van maximaal 500 euro. Hoe hoger het eigen risico, hoe minder premie je betaalt. Wel loop je dan het risico dat je meer zorgkosten zelf moet betalen. Het verplichte eigen risico is sinds de invoering in 2008 met 150 procent gestegen. Hieronder zie je een overzicht van de hoogte van het eigen risico van 2008 tot en met 2015.

Jaar Verplichte eigen risico Maximale eigen risico
2008 € 150,00 € 650,00
2009 € 155,00 € 655,00
2010 € 165,00 € 665,00
2011 € 170,00 € 670,00
2012 € 220,00 € 720,00
2013 € 350,00 € 850,00
2014 € 360,00 € 860,00
2015 € 375,00 € 875,00

Veel verzekerden verhogen hun eigen risico, zodat ze minder premie hoeven te betalen. Wanneer je geen financiële reserves hebt, is het niet handig om je eigen risico te verhogen. De maandpremie is dan wel lager, maar op het moment dat je onverwachts zorg nodig hebt, moet je opeens honderden euro’s zelf gaan betalen. Wanneer je dit niet kan betalen, moeten er betalingsregelingen getroffen worden met je zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) erkent dat het aantal verzekerden dat het eigen risico niet kan betalen is gestegen. Zij zijn het echter niet eens met de uitspraak van het AD, dat het aantal betalingsregelingen vervijfvoudigd zou zijn. Er zitten volgens ZN namelijk ook verzekerden tussen die er van tevoren bewust voor gekozen hebben om het eigen risico gespreid te betalen, zodat zij niet in een keer een groot bedrag kwijt zijn.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!